Upplägg

advertisement
Upplägg Verksamhetsberättelse 2007 för Swedish ICT Research
Omslag Swedish ICT (utan Research!)
Sid 2 Profilområden (insida pärmen)
SId 3 Innehållsförteckning
Sid 4-5 Inledning
VD-text: Förnyelse och tillväxt av Hans (Hans kompletterar)
Forskare utan gränser av Staffan
Bild Hans och Staffan (Lars-Erik längst till vänster klipps bort)
Bildtext
Förnyelse i industrin
Ingress där vi ger siffror, Hans skriver den och nämner IRnova
4 artiklar med tillhörande bilder:
1. OBS Grafiskt annorlunda: Krönika: Olle-V-industri + Viktorsson.jpg (Lägg till om
Acreo i texten Hans ordnar)
2. Tåg: Industriell IT Martins text från SICS VB plud inköpt bild på tåg
3. Karma.doc + Karma.jpg
4. styresystem-frej.png + styrsystem-frej.text (fixa till texten)
Förnyelse i samhället
Ingress som jag skriver som berättar att vi finns på x platser och samarbetar med y lärosäten. Karta
över där vi finns och lärosätena.
4 artiklar med tillhörande bilder:
1.
2.
3.
4.
OBS Grafiskt annorlunda: Krönika: Eva-Lena (väntar på bild)
Fiberteknologi Hudik-Acreo.doc + Fiberlab-vinter.tif + Fiberlab bild2.tif
ST-Anna.doc INGEN BILD
Viktoria-krishant.doc + Viktoria-krisbild.jpg (köp annan bild eller Jonas?)
Förnyelse i akademin
Inledning akademin som redogör för centrumbildningarna
4 artiklar med tillhörande bilder:
1. OBS Grafiskt annorlunda: Krönika: Mille-Akademi.doc + Mille_Millnert1.jpg eller
Mille-Norrp2.jpg
2. Papperselektronik.doc + Papperselektronik.JPG
3. Smart-textil.doc + textil.jpg
4. Electrum lab Acreo KTH.doc + Electrumlab.tif
Förnyelse i forskningen
Ingress jag skriver
1. VÄNTAR PÅ TEXT OCH PASSBILD OBS Grafiskt annorlunda: Krönika: Per
Gunningberg om sensornätsatsning i Wisenet
2. NightVision.doc + IMAGIC.tif
3. akustisk design.doc INGEN BILD
4. Multicore.doc + Multicore07-27.JPG (lägger till text om Swedsoft)
Faktasidor
Fakta (motsvarande sid 21 i förra årets) + text om IRnova
Bild: fo¦êretagstruktur_klar.jpg
Bild: EX-styrelseA5.jpg
Bildtext om styrelsemedlemmarna: styrelse.doc
1-2 sidor ekonomi
Download