Skicka bild med epost 1 - Börje Klingvalls hemsida

advertisement
För IBM-PC
Skicka bild med epost 1
Sidan 1 av 3
Börje Klingvall © ver 1.01 2006
Hitta bilden.................................................................................................................. 2
Skicka till E-postmottagare ......................................................................................... 2
Minska bildernas storlek ............................................................................................. 3
Skriv e-postmeddelandet.............................................................................................. 3
Skicka bild med epost101.doc
För IBM-PC
Skicka bild med epost 1
Sidan 2 av 3
Börje Klingvall © ver 1.01 2006
Hitta bilden
Övn 1
Håll tangenten med windowsflaggan nedtryckt och tryck kort på
bokstaven e
Utforskaren öppnas. I fönstrets vänstra del, navigera till den mapp där
bilden ligger och tryck direkt på den gula mapp-ikonen. ( Troligen
sökvägen: Mina dokument < Mina bilder < )
Lägg märke till den här ikonen i fönstrets överdel
Tryck på den svarta trekanten till höger om ikonen,
och välj Miniatyrer från listan
I högra fönsterdelen syns nu mappens alla bilder.
Rulla upp eller ned för att få syn på rätt bild.
Skicka till E-postmottagare
Övn 2
Ställ muspekarens spets mitt i den valda bilden och tryck höger
musknapp.
För att skicka flera bilder
(vanligtvis max 4 st), håll
Ctrl-tangenten nedtryckt
och klicka kort på de valda
bilderna.
En snabbmeny visar sig.
För muspekarens spets till
Skicka till
I nästa snabbmeny,
Klicka på texten
E-postmottagare
Skicka bild med epost101.doc
För IBM-PC
Skicka bild med epost 1
Sidan 3 av 3
Börje Klingvall © ver 1.01 2006
Minska bildernas storlek
Övn 3
Det finns en risk att täppa igen mottagarens brevlåda, om den bifogade
bilden är alltför stor. Bildens datafil bör helst inte överskrida 400 kByte
En bild direkt från en digitalkamera är i allmänhet mellan 1 och 2 GByte.
Den måsta alltså minskas. Automatiskt öppnar sig det här fönstret:
Välj att göra alla bilderna
mindre
Tryck OK
Formuläret för att sända e-post
öppnas med den aktuella bilden
minskad och bifogad.
Skriv e-postmeddelandet
Övn 4
Markera texten efter Ämne: och skriv något för mottagaren trevligare.
Texten i fältet för meddelande är som synes riktat till avsändaren, så
markera även hela den texten, och byt till en roligare text för mottagaren
att få.
Tryck på knappen
Till… och hämta
mottagarens
e-postadress
från adressboken.
Tryck Skicka
Skicka bild med epost101.doc
Download