Regler Maxi Vårcup 2017

advertisement
Regler
Maxi Vårcup 2017
1. Kom alltid i rätt tid till matcherna - för att spelschemat skall kunna
hållas inom uppgjorda tidsramar. Vi kan inte acceptera sen ankomst till
matcherna.
Lag som inte infinner sig till utsatt matchtid förlorar på w.o. med 2-0.
2. Poolspelet (förskoleklass) skall bestå av minst 5 st. spelare samtidigt på planen. Lagen får göra
obegränsade antal byten till och från under matchen. (s.k. hockeybyten)
Varje lag i åk. 1-2 skall bestå av minst 5 st. spelare på plan samtidigt (5 mot 5), varav minst två av
varje kön, på plan samtidigt. (avbytare är tillåtet).
Varje lag i åk. 3-6 skall bestå av minst 7 st. spelare på plan samtidigt (7 mot 7), varav minst två av
varje kön, på plan samtidigt. (avbytare är tillåtet).
3. Lag i åk. 1-6 lag skall alltid ha minst två spelare av varje kön med på planen samtidigt.
OBS! Förskoleklasser spelar 5 mot 5 (poolspelet). I poolspelet måste minst en av varje kön finnas med
på planen samtidigt.
4. Spelare får endast representera ett lag i sin egen årskurs. För det fall en klass saknar tillräckligt
många spelare för att få ihop ett lag, får spelare lånas från yngre årskurser, dock endast för att uppnå
fullt lag. Syftet är att möjliggöra att fler klasser får chans att delta i turneringen, det är således INTE
TILLÅTET att låna med yngre spelare för att förstärka ett redan fulltaligt lag. Inträffar spelarbyten
mellan lag i samma årskurs under turneringen blir lagen diskvalificerade.
5. Överåriga spelare är inte tillåtna vid inlåning till lag som inte har tillräckligt med spelare.
Överårig pojke/flicka som gått om årskurs och går i samma klass som det anmälda laget får delta.
Undantag gäller skolor med årskursblandad verksamhet. Ex. åk. 1-3 klass el. åk. 4-6 klass där
överåriga inte får delta i klassens lag. Om detta problem uppstår får spelaren spela med någon av de
andra klasserna i samma årskurs alt. söka dispens att spela med annan skola i samma årskurs.
6. Sammanslagningar av klasser får endast användas i den mån att fullt lag inte kan uppnås, INTE för
att förstärka ett lag (avbytare är tillåtet).
7. Speltid 20 min/match.
8. I stället för inkast från långsidan skall bollen sparkas i spel från motsvarande ställe.
9. Vi uppmanar alla lärare eller annan ansvarig för klasslaget att se till att ingen spelare använder
fotbollskor med skruvdubbar i samband med matcher i turneringen.
10. Benskydd är obligatoriskt i samband med matcher i Maxi Vårcup
11. Tävlingsform åk. 1-6. OBS! Ingen tävlan i Fsk-klass
A. Grundspel i serieform.
B. De lagen med flest poäng går till vidarespel samma dag och ev. ytterligare slutspel den 20 maj.
C. I samtliga klasser garanteras alla lag minst tre 3 matcher. Vid lika poäng i grundspelet tillämpas
poängberäkning efter: 1. Måldifferens 2. Antal gjorda mål, 3. Inbördes möte 4. Lottning
Vunnen match 3 poäng
Oavgjord match 1 poäng
Förlorad match 0 poäng
D. Sudden-Death vid oavgjort resultat. (match avgörs och är slut vid mål)
Vid oavgjort resultat i slutspel så tillämpas Sudden-Death.
För åk. 3-6 i (7 mot 7) vid Sudden-Death gäller 5 mot 5 inkl. målvakt.
För åk. 1-2 i (5 mot 5) vid Sudden-Death gäller 4 mot 4 inkl. målvakt.
Minst 1 av varje kön på plan samtidigt tills ett av lagen gör mål och matchen är avgjord. Max tid för
varje Sudden-Death period är 3 minuter. Om ett avgörande inte uppstår inom tidsramen påbörjas en
ny 3 minuters period till dess att matchen är avgjord.
12. Lärare eller annan ansvarig person för laget tillser att laget har enhetlig färg på
matchtröjorna.
13. Rätta er alltid efter domaren! Om en domare enligt dig som ledare eller förälder gör ett misstag
så finns ingen anledning att skrika eller bli arg. Tänk på att du som ledare eller förälder är förebild för
de unga spelarna. Vid överträdelse av denna regel förbehåller sig arrangörsförening att först varna
den vuxna, vid ytterligare överträdelse kan arrangörsförening utesluta laget ur turneringen.
14. Föräldrar skall stå på motsatt sida av ledare och avbytarbänk.
15. Om arrangör upptäcker att ett lag systematiskt toppar lag för att vinna matcher eller beter sig
osportsligt mot andra lag förbehåller sig arrangörsförening att lämna en skriftlig erinran till berörd
skola och eventuellt inte bjuda in berörd skola/förening till nästa års cup.
Maxi Vårcup är för alla och därför är toppning strikt förbjudet.
Alla berörda måste ta del av reglerna.
Hälsningar
IK Kongahälla Styrelse
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards