På Xylem utgör medarbetarnas kompetens rena guldgruvan”

advertisement
ANNONS
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNIVERSUM
RAKET
DATA/IT
TEKNIK
ANNONS
UTMANARE
TEKNIK
XYLEM
www.xyleminc.com
Erik Hultman
Titel: Utvecklingsingenjör.
Utbildning: Civilingenjör maskinteknik inriktning teknisk mekanik, Luleå tekniska universitet, examen 2009.
Vad överraskade dig med företaget när du började jobba här: Att det fanns en lång tradition av innovation
med många patent.
”På Xylem utgör medarbetarnas kompetens rena guldgruvan”
Många patent har tagits
fram på Xylem genom
åren. Erik Hultman,
­utvecklingsingenjör,
vittnar om en innovativ arbetsplats där
med­arbetarna är
med och driver både
företaget och idéutvecklingen framåt.
text: emelie andersson
foto: kristofer hedlund
analysera, räkna, testa i
labbet, utvärdera och
kanske räkna om och testa en gång till, Erik
Hultmans arbetsuppgifter som utvecklingsingen­
jör på Xylem tar sällan en rakt utstakad väg. Det
finns aldrig bara en korrekt lösning på ett problem
utan det handlar om att prova sig fram, men det är
också det som är en av tjusningarna med arbetet,
menar Erik. Kompetensen är stor och innova­
tionsandan sitter i väggarna på Xylem, kör du fast
kan du vara säker på att hjälp finns att få bland
kollegorna.
bra och öppen. Erik berättar att hans medarbetare
är rena guldgruvan när det gäller kunskap och
erfarenhet, behöver du hjälp eller input är det bara
att fråga.
– Jag jobbade som konsult tidigare och där var
det ofta tidspress och det fanns sällan möjlig­
heter att grotta ner sig i detaljer. Här kan jag
verkligen fokusera på att kontinuerligt jobba med
relevanta problemställningar för en produkt och
följa utvecklingen av den, och får på så vis större
kunskapsdjup i mitt arbete.
som utvecklingsingenjör ansvarar Erik
xylem har 12 000
för
prestandan på pumparna som tillverkas. För att
säkerställa kvaliteten gäller det att både förstå
och veta hur produkterna ska konstrueras för att
uppfylla kraven men också att prova produkten
i färdigt skick. De största områdena Xylem
arbetar inom är avlopp, dränering och renings­
verk, områden som är en viktig del i en hållbar
samhällsutveckling.
– Hittar jag brister i produkterna analyserar
jag dem och ser vad vi kan förbättra för att lösa
problemet, vilket också är en grund till förbätt­
ringar i våra kommande produkter. Vi har stort
fokus på prestanda, våra produkter ska inte gå
sönder och geometrin ska vara så energieffektiv
som möjligt.
erik har arbetat på
Xylem sedan september
2012 och kände direkt när han började att det var
en arbetsplats där medarbetarna både får stort
ansvar och stort inflytande. Arbetsklimatet är lätt­
samt och stämningen mellan kollegorna är väldigt
02
Destination Framtiden 2013
www.universumglobal.com
medarbetare i mer än 150
länder världen över vilket skapar förutsättningar
för globalt samarbete, något Erik har erfarenhet
av, genom kontinuerligt samarbete med Xylem
i USA. Utvecklingsmöjligheterna är påtagliga
varje dag menar Erik, då det finns en stor frihet
att utveckla sina idéer. Det behövs ingen tydlig
karta över olika karriärvägar eftersom arbets­
klimatet i sig är en grogrund för utveckling, du
bestämmer själv din egen karriärväg genom att
driva dina projekt och idéer.
– Det är väldigt roligt att ha ett problem och
prova sig fram för att ta sig igenom, det gör att
jag ständigt lär mig nya saker inom mitt område.
Xylem har alltid haft gott om innovatörer bland
medarbetarna och det är en del av vårt fram­
gångs­recept. En mängd patent har tagits här
och ligger till grund för både produkter och
företaget i stort. På Xylem får du ett utmanande
arbete i innovativ miljö, här finns en stark tro på
med­a rbetarna och som ingenjör är det en perfekt
miljö att arbeta i.
XYLEM
Xylem är ett internationellt företag som erbjuder
integrerade lösningar för vätskehantering.
Xylem tillhandahåller ett samlat utbud av produkter och lösningar från våra globalt ledande
varumärken såsom Flygt, Godwin, Leopold,
Sanitaire och Wedeco.
Antal medarbetare: 12 500 globalt.
Medarbetarnas bakgrund: Xylem strävar
efter en bra mix av erfarna och nyutexaminerade personer. Kompetenser inom bland
annat teknik, ekonomi, IT och marknadsföring
eftersökes.
Karriärvägar: Genom programmet Partnership for Performance (PFP), utvecklar och följs
individuella planer upp. Inom PFP ryms bland
annat planer, alla utbildningar, mentorer och
arbetsrotation inom hela företaget.
👥

💼
⚙ Som arbetsgivare … Som arbetsgivare sat-
sar vi mycket på våra medarbetares utveckling
och det finns många spännande och utvecklande arbetsuppgifter. Genom individuella planer,
interna och externa utbildningar, mentorer
och arbetsrotation kan du växa i din yrkesroll.
Utöver det så bidrar vi med utrustning för vatten
försörjning och vattenrening. Vi sponsrar utbildningar och skolor. Dessutom är vi grundare och
sponsor av Stockholm Water Prize.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards