Somaliska folkfestival i Göteborg 2015

advertisement
Somaliska folkfestival i Göteborg, den 27-29
mars 2016
Bakgrund
Culture development center är en ideell organisation som arbetar aktivt
att vidga kulturverksamheter i Göteborg.
Idag bor i Göteborg mer än 25000 människor med somalisk bakgrund och
antalet ökar i varje år. Somaliska befolkning är en ung befolkning och
mer än 60% är ungdomar under 20 år. Ungdomarna har rättigheter att
delta i kulturlivet. Det handlar om människors deltagande i kulturlivet
som en rättighet oavsett bakgrund.
I Göteborg finns olika kultur verksamheter som inriktar till allmänheten,
men Culture development center vill vidga deltagande som innebär att
aktivt verka för jämlikhet, jämställdhet, mångfald och interkulturalitet
samt att förebygga diskriminering och rasism mot vår folkgrupp.
Vi både skapar själva och tar del av andras kreativitet. Människor kan
förverkliga sina kreativa förmågor när deras grundläggande mänskliga
rättigheter är till försäkrade. Bland somalierna i Göteborg finns ett
kulturkapital som kan berika den svenska kulturen.
Vi vill arbeta för mångfald, aktiv inkludering, förändring och förnyelse.
Vår arbetsmetod är att fånga alla invånarens behov och intresse av kultur.
Män står idag oftast för produktion av kultur, medan det är övervägande
kvinnor när det gäller konsumtion av kultur. Vi vill synliggöra
kvinnornas roll i litteraturen, poesi, musik och folkdans.
Barn och ungdomar med somaliska bakgrund kommer att få en
bekräftelse och förstärka deras identitet och egenmakt. Vi vill skapa
möjligheter att somalierna i Göteborg känner sig delaktiga i kulturlivet i
Göteborg och synas i Olika kultur arenor.
Projektbeskrivning
Culture development center ska anordna en somaliska folkfestival, den
27-29 mars 2016 och bjuda hit många välkända författare, poeter,
musiker, folkdansgrupper och stå upp komiker för att presentation
somaliska kultur till allmänheten.
Somaliska folkfestival i Göteborg är en unik kultur verksamhet som har
aldrig ägt rum i Sverige och vi ska samarbeta med olika
kulturinstitutioner i Göteborg .
Målgruppen
Målgruppen är barn, ungdomar och vuxna som bor I Göteborg och när
miljö.
Aktiviteter och metoder som vi ska använda under somaliska
folkfestival
För att uppnå en bredd publik vill vi samarbeta dessa kulturella
institutioner i Göteborg och ska erbjuda ett brett kultur program som kan
locka många besökare. Vi vill nå ut alla medborgare oavsett ålder, kön
och etnicitet.
Programmet ska finnas på olika kulturinslag såsom
Musik från antal välkända musiker från Europa, och Sverige.
Poesi från välkända poeter från Europa, norden och Sverige.
Folkdans från olika dansgrupper i Göteborg.
Välkända författare och stå upp komiker från olika håll i världen och
utställningar.
Samarbetsorganisationer
Våra samarbetsorganisationer är följande
NBV studieförbundet
Folkhögskolan i Biskopsgården
Olika kultur föreningar i västra Götaland
Projekts organisationer
Projekt kommer att driva två ungdomar som fungerar som projektledare.
Projektledarna kommer att planera och genomföra projektet. Både
projektledarna och funktionärerna kommer att ha en interkulturell
ledarskapsutbildning som hela somaliska folkfestivalen avspeglar med
mångfald och interkulturalitet. Vi vill både projektledarna och
funktionärerna ska ha ett förhållningssätt som är interkulturellt.
Utvärdering
Under festivalen kommer dela utvärderinsblankett som deltagarna
kommer fylla och beskriva deras upplevelse och projktledarna kommer
att sammanställa och presentera både styrelsen, medlemmarna och våra
bidgragsgivare.
Spridning
Vi kommer att använda både organisations hemsida och sociala media
och vi kommer att använda våra samarbetsorganisitioners kanaler att nå
till publiken i Göteborg.
Budget av projektet
Utgifter
Lokalhyra
Resa och logi för 6 personer
Musikgrupp
Dansgruppen
Arvode
Transport
Marknadsföring
Verktyg för dokumentation
Administration
21000
56000
22000
24000
35000
25000
22000
21000
35000
Totalt
260000
Sökte medel från kulturförvaltning 260000 kr
Somalisk folkfestival i Göteborg, Medborgarhuset i Gamla
staden, 27 mars 2016
Program
09:00 - 9:30
Registrering
09:30 - 9:40
Inledning
09:45 - 10:15
Zeinab kommer att föreläsa om vad är en
interkulturalitet? Hur kan vi arbeta för att skapa ett
interkulturellt samhälle i Sverige i dag? Vad kan vi bidra
till denna utveckling? Författare: Zeinab från Örebro.
10:20 - 10:50 Somali culture and somali language
Förfatare Aweys Sheekh , Uppsala.
11:00 - 11:25
Ungdoms identitet i det mångkulturella Sverige.
Författare och forskare Ali Osman, Stockholm.
11:30 - 12:10
Somaliska kvinnors roll i samhället i dag . Sofiya Omar,
eget förtagare, Göteborg.
12:15 - 12:45 Kulturinslag med stå upp komiker - Khalid
14:00 - 14:40 Somalisk folkdans med CISO gruppen i Göteborg.
14:00 - 14:40
Nasteexo Indho: Välkända somaliska sångerska från
Norge som ska uppträdda inför publiken.
14:00 - 14:40 Somalisk Poesi
Författare och poet Mustafa Elmi från Dalarna
14:40 - 14:55 Kulturinslag & kaffe
14:55 - 15:30 Frågestund och diskussion
Somalisk folkfestival i Göteborg, medborgarhuset i gamla
stan, 28 mars 2016.
Program
14:00 - 14:30 Somalisk folkdans med CISO gruppen i Göteborg.
Nasteexo Indho: Välkända somaliska sångerska från
Norge som ska uppträdda inför publiken.
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30 Somalisk Poesi
Författare och poet Mustafa Elmi från Dalarna
15:30 - 16:00 Sångare och musiker från Göteborg
16:00 - 16:30 Stå upp komiker – Khalid från Malmö
Sångerska Idil Bakhadle på scenen
16.30-17.00
17.00 -22.00
Dj :
Subayr Med fl (Nasteexo och Idil) på scenen
Somalisk folkfestival i Göteborg, medborgarhuset i gamla
stan, 29 mars 2016.
Program
14:00 - 14:30 Somalisk folkdans med Gobaad Folkedanse från Denmark
Zaki Hanad: Välkända somaliska sångare från Holland
som ska uppträdda inför publiken.
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30 Somalisk Poesi
Poet Khaliif Farah Hayir i Göteborg
15:30 - 16:00 Sångerska Laki Haji från Holland
16:00 - 16:30 Stå upp komiker – Boodhariga Caashaqa & Sahal Qardhood från
Esklistuna.
Sångerska Idil Bakhadle på scenen
16.30-17.00
17.00 -22.00
Dj :
Subayr Med fl (Nasteexo och Idil) på scenen
Download