reglering av fettsyranedbrytningen resp -syntesen

advertisement
REGLERING AV FETTSYRANEDBRYTNINGEN RESP. -SYNTESEN:
Fettsyranedbrytningen:
Triacylglycerol

LIPAS
3 fettsyror + glycerol
Hormonell reglering:
-Glukagon/adrenalin:
fosforylerar lipas – AKTIVERING
-Insulin:
defosforylerar lipas – INAKTIVERING
Individuella celler:
-MalonylCoA kan inhibera karnitinacyltransferas I, dvs införsel av
fettsyrorna i mitokondrierna blockeras.
-NADH inhiberar 3-hydoxyacylCoAdehydrogenaset
-AcetylCoA inhiberar -ketotiolas
Fettsyrasyntesen:
Bildning av malonylCoA:
AcetylCoA + CO 2 + ATP 
malonylCoA + ADP + P i
ACETYLCoAKARBOXYLAS
Hormonell reglering:
-Glukagon/adrenalin:
fosforylerar acetylCoAkarboxylas – INAKTIVERING
-Insulin:
defosforylerar acetylCoAkarboxylas – AKTIVERING
Individuella celler:
-citrat stimulerar acetylCoAkarboxylas
-palmitinCoA inhiberar acetylCoAkarboxylas
-AMP inhiberar acetylCoAkarboxylas
Download