Lärarhandledning Ödlor

advertisement
Lärarhandledning Ödlor
Ödlorna tillhör kräldjuren (reptilerna) som dominerade på jorden i över 200 milj år.
Kräldjuren väcker starka känslor, de uppfattas som lömska, många är farliga och en del
dödligt giftiga. Deras förfäder dinosaurierna, som försvann för 65 mil år sedan, är de mest
kända av alla utdöda djur och har en central plats i vår fantasi. Typiskt för kräldjuren är de
torra fjällen och plåtarna som täcker kroppen. I vissa miljöer som stäpper och öknar är
kräldjuren den mest framgångsrika djurgruppen.
Kräldjurens framgång berodde på utvecklingen av fosterhinnor. Ägget skyddas av ett kraftigt
skal och vätskan som krävs för embryots utveckling finns innesluten i fosterhinnor. Till nu
levande kräldjur räknas ödlor och ormar, sköldpaddor, krokodiler och en uråldrig grupp som
kallas bryggödlor. Det finns mer än 5000 arter av ödlor på jorden, landlevande, klättrande,
grävande, delvis vattenlevande. Längden, svansen medräknad, varierar från 5 cm till ca 4 m.
De har mycket skiftande levnadssätt, former och färger. I Sverige finns tre arter av ödlor skogsödla, sandödla och kopparödla.
Frågor att besvara efter filmen
Vilken är världens nodligaste reptil?
I vilka miljöer har du stor chans att hitta skogsödla, sandödla respektive kopparödla?
Varför är rishögar viktiga för ödlor och andra reptiler?
Beskriv födovalet hos våra svenska ödlor
Vilken/vilka svenska ödlearter föder levande ungar?
Varför är det viktigt med ett öppet landskap där solen, i alla fall fläckvis, når marken?
Vilken av våra svenska ödlearter blir längst?
Varför kastar vissa ödlor svansen vid fara?
Vilken ödleart är snigelspecialist?
Ta reda på mer
Beskriv några yttre och inre karaktärer som kännetecknar ödlor
Beskriv några praktiska åtgärder i landskapet som skulle gynna de olika ödlearterna
Varför saknar kopparödlan ben? Fundera över i vilken miljö ödlan lever.
Varför har Sverige förhållandevis få arter av ödlor jämfört med södra Europa?
Vad innebär det att vara växelvarm? Kan du peka på både fördelar och nackdelar?
Lärarhandledning Ormar
Ormarna tillhör kräldjuren (reptilerna) som dominerade på jorden i över 200 milj år.
Kräldjuren väcker starka känslor, de uppfattas som lömska, många är farliga och en del
dödligt giftiga. Deras förfäder dinosaurierna, som försvann för 65 mil år sedan, är de mest
kända av alla utdöda djur och har en central plats i vår fantasi. Typiskt för kräldjuren är de
torra fjällen och plåtarna som täcker kroppen. I vissa miljöer som stäpper och öknar är
kräldjuren den mest framgångsrika djurgruppen.
Kräldjurens framgång berodde på utvecklingen av fosterhinnor. Ägget skyddas av ett kraftigt
skal och vätskan som krävs för embryots utveckling finns innesluten i fosterhinnor. Till
kräldjuren räknas ödlor och ormar, sköldpaddor, krokodiler och en uråldrig grupp som
kallas bryggödlor. Antalet kända ormarter överstiger väl 3100. De saknar ett rörligt ögonlock
och yttre öronöppning, de lägger ägg eller föder levande ungar och vissa arter använder
infraröd teknik för att se i mörker. Ormarna har också en kluven tunga med vilken de kan
riktningsbestämma lukten från ett byte.
Frågor att besvara efter filmen
Varför är det så svårt att få syn på en hasselsnok?
Hur skulle du beskriva en övervintringsplats för ormar?
Hos vilken svensk ormart har hanen och honan olika färg?
Vad har hasselsnoken för favoritföda?
Vilken/vilka svenska ormarter har gifttänder?
Vilka är ormarnas fiender?
Varför trivs huggormen särskilt bra i igenväxande betesmark?
Hur kommer det sig att ormar även ömsar skinnet framför ögat)
Vilken orm förknippar man främst med vatten och varför lever den där?
Ta reda på mer
Varför är hasselsnoken ingenstans en vanlig art? Fundera över födoval och levnadssätt.
Vad är melanism? Vad är fördelar och nackdelar för ormar som är melanistiska?
Hur går det till när ormar sväljer byten so är större än dess eget huvud?
Varför är ormens kluvna tunga så viktig vid födosök och hur används tungan?
Beskriv en miljö som är särskilt bra för ormar och motivera varför.
Download
Random flashcards
Create flashcards