Reptilia - kraldjur - 4000106

advertisement
Reptilia
Kräldjur
NE
NA
Grod- och kräldjur, Kräldjur
LC
DD
NT
VU
EN
CR
RE
Klass: Reptilia - kräldjur Laurenti, 1768 Synonymer: reptiler
Kännetecken
Kräldjur, d.v.s, ormar och ödlor Squamata, sköldpaddor Testudines, krokodiler Archosauria samt bryggödlor
(Sphenodontida eller Rhynchocephalia), känns igen på sin fjäll-, plåt- eller sköldbeklädda hud. Alla har fyra
extremiteter men hos ormar och en del ödlor är de tillbakabildade. Det är ofta skillnad i storlek och färg mellan hanar
och honor av samma art.
Utbredning och status
Kräldjur förekommer över hela världen, Antarktis undantaget.
Ekologi
Reptiler förekommer i en stor variation av miljöer, allt från akvatiska till torra öknar och från tropiskt till arktiskt
klimat. De är framför allt köttätare (mindre däggdjur, insekter och småkryp), men en del är även växtätare. Alla är
växelvarma (ektoterma) och andas med lungor. Samtliga reptiler har inre befruktning. De flesta reptiler lägger ägg,
några föder levande ungar genom att äggen kläcks i honans kropp innan de föds eller att ägghinnan spricker vid
födseln. Äggen läggs i hålor i marken, i komposthögar eller grävs ned i sand. En del reptilarter förökar sig genom
partenogenes, dvs. äggcellen utvecklas till embryo utan befruktning, även kallat jungfrufödsel. Ungarna föds då som
genetiska kopior av modern. De flesta havsormar är vivipara, dvs. deras ungar utvecklas i honans kropp och får sin
näring via en moderkaka. I de flesta fall överger honan äggen eller ungarna direkt efter födseln, men det förekommer
att honan vakar över äggen och försvarar dem mot inkräktare. Några arter, t ex. pytonormar, ruvar sina ägg.
Krokodiler, framför allt honor men ibland även hanar, kan försvara sina ungar upp till två år efter födseln. Hos vissa
arter, framför allt krokodiler och bryggödlor, bestäms könet ofta av temperaturen.
Övrigt
Man räknar med att det finns över 7 500 arter fördelade på drygt 1 000 släkten. I Sverige förekommer ormar och
ödlor naturligt, men under varmare perioder har även sköldpaddor förekommit. Numera kan man dock träffa på
utsläppta, främmande arter av sköldpaddor, ormar och ödlor.
Litteratur
Cree, Alison. 2002. Halliday, Tim and Adler, Kraig (eds.), The new encyclopedia of reptiles and amphibians, 2 ed.,
Oxford University Press, Oxford Published online: 2008
http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2015
ArtDatabanken - artfaktablad
1
Download