Facit Livets utveckling på jorden

advertisement
Facit Livets utveckling på jorden
1. För 3,5 miljarder år sedan.
2. Det fanns ingen atmosfär med till exempel syre och ozon, som skyddar mot den skadliga
ultravioletta strålningen.
3. De blågröna bakterierna.
4. För cirka 2 miljarder år sedan.
5. Socker och syre.
6. Ämnet heter ozon, och det skyddar oss från UV-strålning.
7. De utvecklades för cirka 700 miljoner år sedan.
8. De celler som började samarbeta blev mer och mer specialiserade på olika uppgifter i kolonin.
9. Man tror att mångfotingarna var först, tätt följda av insekter och växter.
10. Insekterna spred växternas pollen, sporer och frön. Samtidigt var varje ny växt en ny födokälla,
och det utvecklades nya insekter. Växterna och insekterna gynnade härmed varandras
utveckling.
11. De första ryggradsdjuren utvecklades i havet.
12. De hade ett skelett av brosk och saknade käkar.
13. Groddjuren var de första ryggradsdjuren på land.
14. Groddjuren är fortfarande beroende av vatten vid sin fortplantning. Grodyngel liknar till en
början små fiskar och de andas med gälar.
15. Ryggraden och skelettet gav stöd åt musklerna, vilket gjorde att djuren kunde bli stora och
ändå röra sig bra på land.
16. Kräldjuren utvecklades från groddjuren.
17. Dagens kräldjur, fåglar och däggdjur har utvecklats från tidiga former av kräldjur och små
dinosaurier.
Download