Kolets kemis kemi

advertisement
Kolets kemis kemi
1800 t var grunden för Organisk kemi
Denna gren undersöker organiska
ämnen dvs ämnen som kommer från
växt- och djurriket
Allt levande innehåller kol
• Nästan alla ämnen omkring oss är kemiska
föreningar dvs de består av 2 eller fler
grundämnen
• Koldioxid är en mycket vanlig kemisk förening
• Finns ca 0,03 %
• Deltar i viktiga
processer
Kolets kretslopp
Träkol
• När man upphettar trä uppdelas det i sina
beståndsdelar
• Eldar men trä med tillgång till luft förbränns
det mesta till gaser och aska
• Eldar man trä utan tillgång till luft får man bla
träkol
• Processen kallas torrdestillation
Kolmila
Tekniskt kol
• När man torrdestillerar tex socker eller
slakteriavfall får man sockerkol och benkol
• Dessa kallas med gemensamt namn för
tekniskt kol
• Hettar man upp tekniskt kol i vattenånga får
man aktivt kol
Aktivt kol
• Mycket poröst
• Tar lätt till sig olika färg-, lukt- och
smakämnen
• Drar åt sig även giftiga ämnen
Användning av aktivt kol
•
•
•
•
•
Gas masker
Köksfläktar
Som medicin mot tillfällig diarré
Vid förgiftning
Som reningsfilter
Rent kol
• Finns i tre former
• Diamant, Grafit och Fulleren
Diamant
•
•
•
•
Det hårdaste ämnet vi känner till
Får från diamant gruvor i tex sydafrika
Kan till verkas på konstgjord väg
Atomerna bundna till varandra hårt i
kristallform
• Används som smycken o borrkärnor
• Bildas under högt tryck och temperatur i
jordens mantel ganska långt ner i jorden.
Kända diamanter
Cullinan 1 vägar 530.20 carat(106g) och är
världens största diamant, den har varit mycket
större när den hittades 1905 i syd Afrika(den
vägde 3 106 carat motsvarar 621,2 gram) men
delades till mindre stenar sedan som finns i
bla brittiska kronjuverna
r
Små diamanter
kallas briljanter
Grafit
• Här binder varje kolatom till tre andra
komatomer i ett sexkantigt mönster
Detta mönster utbreder sig i ett plan
och dessa plan bildar skikt. Dessa skikt hålls samman av svaga
bidningar.
Detta gör att grafit är ett av de mjukare mineral vi har på jorden.
Används i blyertspennor - svärtan som fastnar på pappret är
avskrapade skikt. Blyerts leder ström ganska dåligt och används därför i
motstånd som ingår i elektriska kretsar.
Bildning: Bildas genom att växtdelar och döda djur förmultnar under
frånvaro av syre
Fulleren
• Varje kolatom binder till tre andra
kolatomer i mönster om sexkantiga och
femkantiga ringar.
• I varje hörn sitter en kolatom. Dessa sexkantiga
och femkantiga strukturer bygger upp former
som ser ut som fotbollar och små tuber.
• Användningsområde: Japan håller på att ta fram
en bildskärm som skall bestå av nanotuber.
Skärmen väntas bli tunnare än ett papper.
• Upptäcktes först 1996
Download