Kolatomens resa – G – digital

advertisement
Kolatomens resa
Du ska nu följa en kolatom på dess resa från fotosyntes till färdig plastprodukt samt hur
kolatomen kommer tillbaka till naturen igen.
Från början finns den atom du ska följa i luften, i vilken molekyl sitter den? Rita och skriv.
Molekylen du skrev om ovan är en av de saker en växt behöver för att dess fotosyntes ska
fungera. Skriv och berätta om hur fotosyntesen fungerar. Rita gärna en bild.
Den växt där din kolatom kommer så småningom att dö. Berätta om vad som händer med
döda växter och djur i naturen.
Din kolatom kommer att bli en del av en molekyl i olja. Berätta om hur det går till när olja
bildas.
Vi människor använder stora mängder olja, berätta om hur denna användning påverkar vår
miljö.
Oljan har nu hämtats till ett oljeraffinaderi, vad händer där? Vad innebär processen
krackning?
Din atom kommer att hamna i ett plastföremål, vilket? Förklara hur man tillverkar plast.
Din plastprodukt ska nu slängas och kommer att brinna upp på en sopförbränningsanläggning.
I vilken molekyl kommer nu din kolatom att hamna?
Till sist – skriv lite om hur vår framställning och användning av plast påverkar vår miljö.
Lycka till!
265343553
© Malin Åhrby
1
Download