Staffansvisor (kapitel ur Knut Brodins Julens visor)

Ur Brodin, Knut: "Julens visor"
19. Staffan var en stalledräng.
Staf-fan var en
han vatt- na - de
J)
få- lar fem.
Gossar låt oss
sto- ra och
l
stalledräng,
si - oa
små
stalledräng, stalledräng,
J
få - l ar fem.
Stjärnor - na de
lus -
r
..
tiod- ra
ti-ga va- ra, och
j
r
få - l ar fem.
så kla - ra.
år
en fröj-de- full jul- tid
båd'
J
få.
Staffan var en stalledräng, stalledräng, stalledräng,
han vattnade sina fålar fem.
Stjärnorna de tindra så klara.
Gossar låt oss lustiga vara,
och i år båd' stora och små
en fröjdefull jultid få.
50
Skannat av Svenskt visarkiv (Statens musikverk) - http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:statensmusikverk-2224
Se Vis- och låtregistret: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:statensmusikverk-6340
pages_julens_visor.indd 50
2010-10-19 16:52:32
Ur Brodin, Knut: "Julens visor"
Tvänne röda ägde hant ägde hant ägde hant
de tjänte födan väl minsannt väl minsannt väl minsann.
Stjärnorna de tindra etc.
Vita fålar även tvåt även tvåt även tvåt
så lika varandra de ocksåt de ocksåt de också.
Stjärnorna de tindra etc.
Femte fålen apelgråt apelgråt apelgråt
den rider Staffan själv uppåt själv uppåt själv uppå.
Stjärnorna de tindra etc.
51
Skannat av Svenskt visarkiv (Statens musikverk) - http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:statensmusikverk-2224
Se Vis- och låtregistret: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:statensmusikverk-6340
pages_julens_visor.indd 51
2010-10-19 16:52:32