Bekanta dig med produkten i nätet Pris: 48,00 € / st Referat

advertisement
Pris: 48,00 € / st
(Moms 10%=4,36, Moms 0%=43,64)
Info
Bekanta dig med produkten i
nätet
Referat: Redogörelsen har utarbetats under ledning av ministerarbetsgruppen
för bioekonomi och ren energi. I denna publikation ingår utöver den egentliga
redogörelsen dessutom kompletterande tabeller och diagram. I strategin beskrivs
de viktigaste utgångspunkterna och målen, tillräckligheten av nuvarande
åtgärder i förhållande till målen (basscenario) och de åtgärder som bidrar till
uppnåendet av de mål som satts upp i regeringsprogrammet (politikscenario). I
strategin presenteras målsättningar för energi- och klimatpolitiken fram till 2030
och åtgärder med vilka Finland ska uppnå de mål för 2030 som skrivits in i
regeringsprogrammet och som avtalats gemensamt inom EU och vara planenligt
på väg mot målet att minska växthusgasutsläppen med 80–95 procent fram till
2050
Nyckelord: Energi, klimat, strategi, trafik, växthusgasutsläpp, förnybar energi
Publikationen kan utskrivas här http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-192-0.
Download