Klimatförändringar – ett globalt problem minska utsläppen av

Klimatförändringar – ett globalt problem
För att stoppa den globala uppvärmningen beslutade EU:s
ledare 2014 att
• minska utsläppen av växthusgaser
med 40 % senast år 2030, jämfört
med 1990
• öka andelen förnybar energi till 27 %
av den totala energikonsumtionen
fram till 2030 (vindkraft, solenergi,
vattenkraft, biomassa)
• öka energieffektiviteten med 27 %
senast år 2030