Blankett 4 Verksamhetsredovisning_RN

advertisement
Nämnd:
Ordf: Åsa Herbst
Förvaltningschef: Bengt-Ove Ohlsson
Blankett 4
Verksamhetsredovisning
Uppdrag till respektive nämnd att inventera vilka verksamheter som är obligatoriska (lagstadgade) respektive frivilliga samt den ekonomiska
omfattningen av respektive verksamhet. Redogörelsen ska lämnas i samband med budgetförslaget.
Vhtkod
Benämning
893
Strandvakter/Liv
räddare
Resterande
verksamheter
88-89
Obligatorisk
Frivillig
X
X
Utfall 2012
Budget 2013
Budget 2014
265 000
266 000
266 000
25 565 000
25 498 000
25 665 000
Kommentar (ex. hänvisning till lag, beslut)
Resterande verksamheter utför och försörjer den
verksamhet som är lagstadgad enligt Lag om Skydd mot
Olyckor (LSO) och Lag om Extra ordinära Händelser…
(LEH)
Download