Konferens eSPINN i juni - Förnyelse och innovation i Örnsköldsvik

advertisement
Internationell konferens: Det samskapande innovativa samhället Participation Society – Innovation in Public Sector
Projektet eSPINN – eServicePlattform för INNelandet bjuder in dig till rubricerade
spännande konferens den 4 – 5 juni i Gideå, på Gideågården.
Projektet eSpinn är Örnsköldsviks kommuns Vinnovaprojekt med fokus på
tjänsteutveckling i samspel mellan medborgare, förvaltningar och myndigheter,
kommuner och företag för en höjd servicenivå för individer och företag. eSPINN har
visionen



e-tjänster där du är
utmärkta kommunikationsförutsättningar var du än bor för
datorer/smartphones
solidarisk samhällsutveckling höjer livskvalitet och regionens attraktivitet
eSpinn siktar mot att


integrera landsbygdsperspektivet djupare in i den Digitala agendan
ge mer jämlika digitala förutsättningar för stad och landsbygd
Konferensen kommer att ha kortare och intensivare föreläsningspass än traditionella
konferenser. Detta ger utrymme för interaktion och diskussion mellan deltagare och
föreläsare och gör det möjligt att lyfta fram medborgarbehov och utveckla kompetens
i en samskapande process.
I konferensen kommer bl a följande personer att medverka:












Elvy Söderström, kommunalråd, Örnsköldsviks kommun
Lena Lindström, näringslivs-/landsbygdsutvecklare, Örnsköldsviks kommun
Bix Jacobse, CEO Rotterdam Internet Valley, Holland
Tim Brauckmüller, CEO Athene Kom, Berlin
Lars Albinsson Vinnova/ CEO Maestro Management
Thomas Hartman, kommunikationsansvarig Region Västerbotten
Olov Forsgren, prof Stockholms universitet
Lena Finne Jansson, forskningssamordnare, Örnsköldsviks kommun
Torbjörn Johansson projektledare, Innovation Impact
SKL- representant
Representant för Näringsdepartementet – Digitala agendan
m fl
Alla namn är inte klara ännu och vi återkommer inom kort med dessa namn och
slutligt program.
I konferensen kommer att ingå en ny typ av nyskapande ”medborgarworkshop” en sk
PIDoT-workshop – Public Innovation Do Tank - ett nytt format för samskapande
mellan medborgare, beslutsfattare/politiker och näringslivsföreträdare. Detta
arbetssätt är utvecklat med stöd av Vinnova här med tema Talang och
kompetensförsörjning/etjänster i offentlig sektor. Det blir ett starkt fokus på den
”vanliga” medborgarens synpunkter och behov. PIDoT-konceptet kommer att
vidareutvecklas i kommande EU-satsningar.
Örnsköldsviks kommun har kommit långt vad gäller landsbygdsutveckling och
balansen mellan landsbygd och stad och arbetar långsiktigt med den
attitydförändring, på alla nivåer, som krävs för att kunna genomföra den digitala
agendan med målet ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens
möjligheter”. Ett genomslag för digitaliseringens möjligheter på landsbygden är en
väldigt viktig del i implementationen av den Digitala agendan. Inom eSpinn har bl a
delprojektet eLots lett till att sju byanätsföreningar bildats, vilka nu går vidare med
nätbyggnad och implementation. Detta har också lett till att intresset i hela
kommunen för byanät kraftigt ökats. Örnsköldsvik har utsetts till
ambassadörskommun i en satsning där Tillväxtverket, tillsammans med 13
pilotkommuner, ska testa nya lösningar och metoder för att utveckla service på
landsbygden.
Reservera dessa dagar för konferensen i din almanacka och kom till en spännande
konferens. Mer information [email protected] eller ring 070545 11 11
Välkomna!
Torbjörn Johansson
Projektledare eSpinn
Download