KOMUNIKATION
OCH
BEMÖTANDE
Norman Schiappacasse
Instruktör Samordnare Våldsprevention/Säkerhet
Psykiatri Sydväst
Huddinge
[email protected]
Tel. 073-620 97 91
INGEN ÄR FÖDD
VÅLDSAM……….
MEN VI ÄR ALLA FÖDDA
MED EN KAPACITET FÖR
VÅLD….
Instinktivt självförsvar
undvika våld , rädsla och panik
upplevelse
Grupp 1
Grupp 2
 Otrevliga patienter
 Otrevlig personal
 Aggressiva patienter
 Aggressiv personal
 Obehagliga patienter
 Obehaglig personal
Våra instinkter
 Försvara sig
 Slåss
 undvika fara
 gömma sig
 Fly
 Hotfullhet
-
För att undvika fysiskt
våld
Att hantera sina tankar
Jag ska vara lugn.
Jag kan alltid göra nåt.
Hjälp, hjälp det
här kommer
sluta i katastrof!
Jag vill härifrån!
Jag minns ingenting
vad jag ska göra!
Jag ska samarbeta med
mina arbetskamrater.
Nu får hon ge sig,
annars jäklar…
En brukare som slåss
kan gott få lite
ont själv…
Jag i mötet
 Vem är jag?
 Vem bemöter jag?
 Vad skrämmer mig?
 Vad styr mina tankar?
 Varför jag reagerar som
jag reagerar?
Stress och press
 Stress är ett akut tillstånd beroende av press och
hantering.
 Styrkan beror på min tolkning
-
Hur jag bedömer händelserna
-
Egna förmågan att klara situationen
-
Press är hur vi har det och stress är hur vi tar
det
Riskfaktorer
Receptioner
 Okänd miljö
 Brist på privat
utrymme.
 Stress
 Temperatur
Att hantera hot och våld…
struktur
samarbete
lojalitet
kommunikation
KONFLIKTMÖNSTER
 INSTRUMENTELLT/ PARANOIA =
Aggressivitet (tuffhet) som reaktion på rädsla.
Hot och våld för att få som man vill.
 HUR MAN ÖKAR KONFLIKTNIVÅN:
Genom att spela hjälte eller moralisera.
 HUR MAN DÄMPAR KONFLIKTNIVÅN:
Genom att hjälpa personen att känna sig trygg.
Att reducera konflikt
 När en person går i försvar:
- Undvik självförsvarsfällan.
- Visa förståelse och empati för hans eller
hennes situation.
- Uppmuntra personen att samarbeta och
svara på frågor.
- Undvik vinnare och förlorare teknik
Grundläggande förhållningssätt
 Var positiv och visa tolerans för personens uppfattningar
och uppförande.
 Hantera din egen maktposition med klokhet.
 Utgå från ett förståelseperspektiv:
 Varför reagerar/beter sig personen som han/hon gör?
 Varför reagerar/beter du dig själv som du gör?
Att visa positiv respekt
 Aktivt lyssnande
 Visa intresse
 Ge tid
- Inte tycka , tolka och komma med sina
egna uppfattningar utan att få
motparten att känna sig sedd, hörd och
bekräftad.
Planering kommunikation och samarbete
Ta redan på
vem du ska
träffa
kontakta
mottagningen
Första mötet
på
mottagningen
Skapa relationer
Första mötet
på
kontoret
Reflektera
med
personalen
Reflektera
med
patienten
Grundläggande Förhållningssätt
 VISA POSITIV RESPEKT, personen ska känna att du
är där för att hjälpa till.
 VAR NÄRVARANDE, koncentrerad och visa intresse.
 GE PERSONEN TID, att prata och ställa frågor.
prata med personen flera gånger innan beslut fattas.
 LYSSNA!!!
Grundläggande Förhållningssätt
 TALA LUGNT, med mild röst. Undvik svåra ord.
 TÄNK PÅ DITT KROPPSSPRÅK, håll avstånd
och ögonkontakt.
 GE PERSONEN FÖRSLAG, i stället för att
kritisera.
 SAMARBETA I ARBETSGRUPPEN, tala med
varandra, låt alla veta vad du gör.