Checklista för mottagningsrum, elevhälsa

advertisement
Checklista för mottagningsrum, elevhälsa
Lokalen
forts. Måste finnas i lokalen
Finns mottagningsrum på skolan?
Skolsköterskan ska ha ett mottagningsrum på skolan för
hälso- och sjukvårdsarbete som kräver omedelbar tillgång till
medicinsk journal och utrustning. På en större skola ska det
finnas ett separat mottagningsrum, på en mindre skola kan
lokalen delas med annan personal.
Ja
Finns tydlig skyltning från huvudentrén till
mottagningsrummet?
Ja
Nej
Ja
Nej
Ges det möjlighet för skolsköterskan att arbeta ostört
för personliga samtal?
Nej
Finns det en undersökningsbrits?
Lokalen ska vara möjligt att låsa och inte vara lyhört.
Är mottagningen tillräckligt stor så att den möjliggör
att man kan genomföra syntest på minst 3 meters
avstånd med fast belysningsskåp?
Är mottagningen tillräckligt stor för att kunna
genomföra motoriska undersökningar?
Finns en personvåg för medicinskt bruk, godkänd av
klass 3 typ och med möjlighet till kalibrering?
Nej
Ja
Nej
Stetoskop
Reflexhammare
Otoskop/Oftalmoskop
Är mottagningen tillräckligt stor för att kunna
genomföra vaccinationer?
Ja
Är mottagningen tillräckligt stor för att kunna
genomföra hörselundersökningar?
Ja
Finns väntrum med sittplats för elever och deras
vårdnadshavare?
Ja
Nej
Ficklampa
Ja
Nej
Munsplattar
Ja
Nej
Sax
Har mottagningen tillgång till rinnande vatten?
Har mottagningen tillgång till toalett?
Örontrattar till otoskop
Nej
Scoliometer
Måste finnas i lokalen
Andningsmask med backventil för HLR
Finns ett låsbart journalskåp som är brand- och
fuktsäkert och är skåpet förvarat i ett låsbart rum?
Ja
Finns ett låsbart fast skåp för läkemedel, sprutor och
sjukvårdsmaterial?
Ja
Nej
Finns ett låsbart kylskåp för vaccin och läkemedel?
Ja
Nej
Finns det en syntesttavla (KM-tavla) på vägg med rätt
belysning och testavstånd minst tre meter?
Ja
Nej
Finns en audiometer?
Ja
Nej
Blodtrycksmanschetter i storlekarna: 9, 12 och 15 cm
Kylskåpet bör vara försett med termometer och larm.
AcadeMedia AB l Org. nr: 556057-2850
adress: Adolf Fredriks kyrkogata 2, Box 213, 101 24 Stockholm
tel: 08-545 87 250, fax: 08-545 87 258
internet: www.academedia.se l e-post: [email protected]
Digital termometer
Träplattor för undersökning av benlängdsskillnad, i
tjocklek: 0,5, 1,0, 1,5 och 2,0 cm,
Läkemedel enligt läkemedelslista
Förbandsmaterial
Egen telefon med telefonsvarare
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Vilken kan delas med flera mottagningar
Kontrollera även att den är rätt uppsatt.
Ja
Nej
Öronpinnar
Finns en mätsticka på väggen?
Nej
Bör finnas i lokalen
Måttband
Ja
Ja
Nej
Kopiator/scanner enligt ledningsbeslut
Download