Använd denna guide om du vill installera Lync på din Mac dator.

advertisement
Guide – AcadeMedia IT
Senast uppdaterad 2016-04-29 Sebastian Sahlin
Guide – Installera och logga in på Lync i Mac
Använd denna guide om du vill installera Lync på din Mac dator.
Steg 1
Starta valfri webbläsare och gå in på https://portal.office.com/OLS/MySoftware.aspx
Steg 2
Logga sedan in på webbmailen med mailuppgifter.
AcadeMedia IT Support
#itdirekt
servicecenter.academedia.se
0771 79 44 00
Guide – AcadeMedia IT
Senast uppdaterad 2016-04-29 Sebastian Sahlin
Steg 3
Tryck på ”Skype för företag”.
Klicka sedan på ”Installera”.
Sista steget är sen att konfigurera Lync. Följ stegen nedan med egna uppgifter.
AcadeMedia IT Support
#itdirekt
servicecenter.academedia.se
0771 79 44 00
Download