Konsulter med höga krav - Briljant Ekonomisystem

advertisement
Nyslipat
Vi växer med
era behov
Tack vare att Briljant har få
begränsningar i systemet kan vi
hänga med när ett företag växer.
En annan orsak är att vi har
kunniga återförsäljare som vet
hur man kan och ska använda
systemet för de behov som ni,
våra kunder, har.
Att vi får behålla er som
kunder medan ni växer är en del
i att vi själva växer varje år. Ett
ökat antal kunder ger ett ökat
antal önskemål och för att möta
dessa växer vi även på personalsidan.
Ett bra tillfälle att få idéer
hur man ska använda Briljant
och lämna önskemål är våra
uppskattade Erfa-träffar som vi
precis genomfört. Om dessa och
annat kan ni läsa på denna och
följande sidor.
Trevlig läsning!
från Briljant
Ekonomisystem
Nr 19 – Nov 2013
Konsulter med höga krav
Konsultbolag1 är ett konsult- och utbildningsföretag som arbetar med
­kravhantering och test av IT-system. Koncernen består av fyra regionala
bolag och ett rikstäckande utbildningsbolag. I moderbolaget ligger alla
gemensamma funktioner för ekonomi, rekrytering och marknad. Bolaget
startade 2001 och har idag 96 anställda. Anders Barnå är VD på företaget.
– Från att ha varit ett litet bolag
har vi vuxit till en koncern, berättar Anders. Vår business är att sälja
timmar och till det behöver vi en
sammanhängande plattform. När
vi började se oss om vad som fanns
på marknaden träffade vi på Briljant
och Anna Fagerström. Vi gillade den
kombinationen.
– Från början skötte en redovisningsbyrå vår ekonomi men efter att
ha anställt Åsa Pehrson som ekonomichef håller vi på att bygga upp
kunskapen internt, vilket kommer att
bli både bättre och billigare.
– När jag började hade jag ingen
erfarenhet av Briljant men hade
jobbat i flera andra ekonomisystem,
berättar Åsa. Jag var först på en
halvdags introduktionsutbildning och
har sedan lärt mig själv och genom att
fråga kollegor. Anna Fagerström har
också hjälpt mig mycket. Systemet är
användarvänligt och det finns otroligt
många möjligheter. Stort tryck på
Erfa-träffarna
I månadsskiftet september oktober
genomfördes årets erfa-träffar. Anders
Waern, vår utbildningsansvarige, har åkt
kors och tvärs genom landet och pratat
Briljant med intresserade åhörare.
Läs vidare på sidan 3
Läs vidare på sidan 2
Fortsättning från förra sidan.
Konsulter med
höga krav
– Som konsultbolag är det vår tid
som vi lever på. Alla rapporterar tid i
webbtidkort. Varje konsult, tidart och
projekt är prissatt. Innan vi på administrationen importerar tidkorten
har de attesterats av fokusområdesledaren. På så sätt har vi bra kontroll
på att alla rapporterat korrekt. Det
fungerar jättebra tycker både vi och
de ute på fältet.
Alla delar integrerade
Tips från coachen!
– Tidrapporteringen är kopplad till
lönesystemet. I och med det slipper vi
den manuella registreringen av sjukdom, semester och annan frånvaro.
Det spar inte bara tid utan risken för
att något ska bli fel minimeras också.
– Konsulterna har en fast och
en rörlig lönedel. Den rörliga är
lite komplicerad att räkna ut. Den
är relaterad till person och resultat
med avdrag för eventuella kostnader
och förmåner. Utbetalningarna sker
i efterskott och beloppet ska fördelas
över ett kvartal. Det är mycket att ta
hänsyn till. Tidigare har vi fört allt på
Excelark men nu har Anna hjälpt oss
att skapa rapporter.
– Eftersom alla tider som rapporterats in i systemet redan är kontrollerade
så går det väldigt snabbt att fakturera.
Vi skickar sedan fakturafiler till ”InExchange”. Där skrivs fakturorna antingen ut och kuverteras eller skickas som
e-faktura, allt beroende på önskemål
från kunden. Vi har en stor kund som
näst sista dagen i månaden vill ha en
sammanställning över all fakturering
som ska komma. Inte ens det ställer till
problem eftersom vi redan har all tid
som ska faktureras samlad och kontrollerad i våra debiteringsunderlag.
– Leverantörsfakturor skannas och
ankomstregistreras av administrationen och ansvarig attesterar direkt i
systemet. Vår ekonomichef gör slutlig
attest tillsammans med VD innan
utbetalningsfil sänds till BGC.
Rationell utbildning
Webbattest
För att du som användare av Briljant
ska kunna utnyttja systemets olika funktioner så rationellt som möjligt kan det
vara idé att gå på utbildning. Problemet
med kurser är ofta att det är svårt att få
tid och resorna kan tyckas kostsamma.
Därför erbjuder vi en ny form
av utbildningar, webbinarier. Det är
lärarledda kurser där du via internet
sammankopplas med kursledaren och
övriga kursdeltagare. Om du behöver
ställa frågor markerar du det med en
knapptryckning. Kurserna är på mellan
en och två timmar.
På www.briljant.se kan du se hela
utbudet samt kostnader.
Alla ni som jobbar i Briljants ASP
kommer inom kort att kunna använda vår rutin för webbaserade attester.
– Vi har fått många önskemål om
den här rutinen bland annat från
redovisningsbyråer, säger Anders
Hansson på Briljant Utveckling. Den
kommer också att uppskattas av de
organisationer som är spridda över
landet och av företag där projektledare som ska attestera leverantörsfakturor sällan sitter inne på kontoret.
– Funktionen kommer att vara i drift
kring årsskiftet.
Viktig uppföljning
Anders Barnå och Anna Fagerström
har haft många möten för att hitta
lösningar som uppfyller de krav företaget ställer.
– Anders har haft många önskemål och behov av systemanpassningar, berättar Anna, bland annat
hur rapporterna ska se ut. Ibland har
det varit ganska komplicerat, men vi
har kopplat på nya funktioner och
hittat bra lösningar. När beställaren
är tydlig och vet vad han vill kan vi
oftast möta upp.
– Hos oss är det viktigt med rapporter för uppföljning. Jag måste säga
att jag är imponerad över vilka möjligheter som finns, fortsätter Anders.
Om jag får önska mig något är det
att webbtidkort ska utvecklas. Jag har
hört att det är på gång men vet inte
när det blir.
Kontrolluppgifter
direkt ur redovisningen
För att ta fram kontrolluppgifter behövs
inget speciellt löneprogram, funktionen
är en del av klientredovisningen i Briljant.
Med en knapptryckning tas de fram ur
systemet. Bokför varje månads bruttolön,
förmåner och skatt på anställningsnummer. Vid årets slut är allt förberett för
utskrift samt fil till Skatteverket.
Även kontrolluppgifter för räntor och
utdelningar kan skapas. Samma förfarande gäller, underkonto används vid bokföringen av räntan och/eller utdelningen.
Läs mer om detaljerna under Hjälpen
(F1) i programmet.
Forts. från sid 1
Stort tryck på Erfa-träffarna
– Det är kul att träffa så många entusiastiska Briljant-användare, säger Anders Waern, vår utbildningsansvarige.
Under förmiddagarna berättade jag
om nyheter i systemet blandat med
en del gamla finesser som inte alla
känner till. De antecknar mycket och
ställer kvalificerade frågor. Ofta kan
det ju vara en liten bagatell som gör
det dagliga jobbet så mycket enklare.
De flesta upptäcker att systemet är
större än de tror.
– Träffarna samlar både de som
känner Briljant sedan många år och
de som är nybörjare. Det är en utmaning för mig att få det att bli intressant för alla.
Anders kopplar ofta ihop möjligheter i programmet med nya krav
som ställs på företagen. Ett exempel
är bankernas tuffare krav på att likviditetsplanering ska finnas. Det är inte
så många som använder den funktionen i Briljant men efter att ha sett hur
användbar den är kanske fler börjar.
Eftermiddagarna ägnades åt workshop där deltagarna diskuterade kring
ett fiktivt företag. Ibland gick diskussionernas vågor höga när tankar och
idéer utbyttes. Förhoppningsvis fick
många aha-upplevelser och tips för
att förenkla arbetet.
Många av Anders tips går tillbaka
till RFB – gör Rätt Från Början. Registreras allt korrekt tar Briljant hand
om uppgifterna och lägger in dem på
rätt ställe så att rapporter och vidare
arbete blir effektivare. Dessutom blir
det färre fel.
– Briljant utvecklas ju ständigt
och jag uppmuntrar alla att komma
med önskemål om vilken utveckling
de önskar sig, fortsätter Anders. Nu
håller jag på att sammanställa dem för
att skicka vidare till utvecklingsbolaget i Norrköping.
Alla önskemål kommer inte att
kunna uppfyllas av olika skäl, men
många vet jag finns redan med i planeringen. När vi ses nästa år ska vi
bocka av dem.
Jolanta Wawrzusiszyn på EKAD Ekonomiadministration har bara jobbat med Briljant
i två månader, så det mesta är alldeles nytt
för henne.
Birgitta Öster på LRF Konsult är entusiastisk över Briljant. Det finns så mycket finesser. Linda Lindgren håller med men Göran
Högberg tycker ibland att det kan bli lite
krångligt. Kanske för att det kan vara svårt
att hitta rätt bland så många möjligheter.
Vi styr in alla våra kunder i Briljant. Det är
bra att det nu gå att periodisera statistik
på försäljningen. Likaså att man kan ha
attestflöde ”utanför” systemet för de som
inte ska göra något annat. Johan Petersson,
Nordenhem Redovisning
Energitillskott.
Briljant har tänkt till tycker Kerstin Hinks
på Allegretto Revision.
Kalmar och Sundsvall var nya orter för i år.
Det är sällan vi budgeterar, oftast gör
kunderna det själva. Men ibland importerar
vi deras budgetar i Briljant. Kvartetten från
Accountor i Kumla.
Maria Skoog och Anneli Berg arbetar på
Briljant Support i Stockholm.
Nyheter i systemet
Skatteverket har tagit bort möjligheten att redovisa moms i inkomstdeklarationen. Momsredovisning sker
därför i skattedeklarationen, även
då längden på momsperioden är 12
månader.
Vid import av leverantörsbetalningar kan utlandsbetalningar hanteras enligt formatet ”SESISU”.
Vid leverantörsfråga kan fakturor
ändras/spärras via F2.
Vid slutregistrering av leverantörsfakturor kan alla fakturor som
har attesterats utan ändring/notering
hämtas in automatiskt via F12/H.
Nollfakturor (kundfakturor med
totalbelopp 0 kr) kan nu fås upplagda
i kundreskontran.
Vid import av inbetalningar från
Bank-/Plusgirot kan matchning göras
mot referens och belopp i stället för
referens och kundnamn. Detta för
att få bättre träffar t ex vid annan
betalare. För bättre träffresultat görs
också matchning mot fakturanummer
i andra hand när man använder sig av
OCR-nummer.
I prislista avtal, kund och projekt
kan prissättning kopieras från annan
prislista.
Tidkortets resekostnader kan
analyseras.
Byte av anställnings- och tidartsnummer finns det funktioner för i
projektredovisningen.
I Byråplaneringen kan planeringsinformation makuleras.
I Byråuppföljningen kan delmoment
som är slutförda markeras med gult.
I Löneprogrammet kan informationstext samt fritext anges för lönearter.
Vid import från tidredovisningen kan
vecko- och månadsarbetstid från personaluppgifterna användas i formelberäkningen. Vid utskrift av personallista kan urval göras på avdelning.
I Hyresprogrammet kan mätdata för
el och vatten importeras via fil. Vid
transaktionsanalys kan urval på förfallodatum, aviseringsdatum och makuleringsdatum göras. Periodtexten som
skrivs ut på avier kan förkortas.
I Gemensam uppläggning finns en
Behandlingshistorik för registreringsbilder och utskriftsmallar. Vid upplägg av dem kan fält förkortas eller
förlängas med drag-and-drop-teknik.
Vid upplägg av utskriftsmallar är det
enklare att hantera ramar och raster,
ändra storlek, förflytta, m m.
Nya kunder
Malmö: Staffanstorps Reningsverk AB,
ELE Elkonsult Stockholm AB, Business
Service RBD AB, Staffanstorps Fibernät
AB, Sydbab Jonas Billgren AB
Göteborg: Pro Consult, ProScheduler,
Bohusgeo AB, Stefan Werner Arkitekter
AB,Strömstad Spel & Tobak AB, ByggPlåt Svensson & Söner AB, Mathias &
Anders Schakt AB
Gävle: John Gustafsson Bygg Entr. AB,
Gästrike Plåt AB, Svenska Säker Skog,
Call Up Uppsala AB, Sunds Ljud &
Inredning AB, Byggtec AB
Norrköping: C.H. Andreasons Plåtslageri
AB, MÅ Redovisning, Johannelunds Vårdcentral AB, Norrköpings Tennisklubb,
Structor Västerås
Örebro: GUJA AB, HEAB Plastteknik
AB, Kjell Heinz Bil AB, Swed Traffic
Center AB, MyCoffee Sverige AB, Kaffeknekten AB, Holmstedt & Partner, Alltid
Redo
Stockholm: Abalon AB, Bromma Måleri,
Simple Systems i Stockholm AB, PCG
Clinical Services AB, Svensk Mjölk AB
Vallentuna: 212 Utveckling AB,
Hasselgren 2 AB, Grufman Bil AB, Villa
Solhagens Djurpensionat
Sundsvall/Skellefteå: Skellefteå Taxi
AB, HEAB Stängsel AB, Jämtekonomi
AB, Norrländsk Byggproduktion AB, Veterinärhuset Södra Berget AB, Amexo AB
Ronneby: Conlega Fastighetsförvaltning
AB, Lennart Östersten i Wärnanäs, Tina
Nilssons Redovisningstjänst AB, Futurum
Solutions Sweden AB
Ny medarbetare
Erik Granhagen är nyanställd på
utvecklingsbolaget i Norrköping.
Erik har jobbat som systemutvecklare
under mer än tio års tid och kommer
senast från ett företag inom energimätare och mätsystem. Han har
arbetat mycket med dataintegration
mellan olika system.
Erik är uppvuxen i Västerbotten.
Hans fritidsintressen är jakt och
fiske, kajaking och segling. Att laga
mat och umgås med vänner är också
något han gärna ägnar sig åt.
Återförsäljare
skellefteå
Gävle
Vallentuna
Stockholm Visby
ÖREBRO
Norrköping
Malmö
Ronneby
0910-149 90
026-13 20 40
08-511 800 80
08-740 66 45
0498-21 68 88
019-58 25 88
011-28 83 00
040-18 01 60
011-444 14 64
Briljant Ekonomisystem AB
Nya Rådstugugatan 7, 60242 Norrköping
www.briljant.se
Produktion: defacto ab
Download