LÄNSKLINIKEN ORTOPEDI Piteå älvdals sjukhus 0911

advertisement
LÄNSKLINIKEN ORTOPEDI
Piteå älvdals sjukhus 0911- 123 41
Sunderby sjukhus 0920- 46 19 01
Gällivare sjukhus 0970-19260
Ansvarig Anders Sundelin
Godkänd Anders Sundelin, Elisabet Sapieja ,Bozena Möller,
Bengt Jakobsson
Datum 20100601
Mediciner inför operation
OBS! Spara detta papper inför Din planerade operaration
När du har fått tid för Din operation är det viktigt att Du följer nedanstående
rekommendationer angående utsättning av mediciner inför operation.
Detta gäller om Du inte har fått andra ordinationer av exempelvis narkosläkare.
Dina övriga mediciner fortsätter Du med fram till inläggning om inget annat sagts.
Kontakta Din läkare om Du har frågor angående Dina mediciner.
ASA
Tid för utsättande av läkemedel
Lågdos (<1g/dygn) ( tex Trombyl®, Asasantin®) 3 dagar före operation
Högdos (>1g/dygn) ( tex TREO®, Magnecyl®)
7 dagar före operation
NSAID
Diklofenak (Diklofenak®, Voltaren®)
24 timmar före operation
Ibuprofen (Brufen®, Ipren®)
24 timmar före operation
Ketoprofen (Orudis®)
24 timmar före operation
Indometacin (Confortid®, Indomee®)
24 timmar före operation
Naproxen (Naprosyn®, Naproxen®, Pronaxen®) 5 dagar före operation
Piroxikam (Felden®)
14 dagar före operation
Tenoxicam (Alganex®)
14 dagar före operation
Celecoxib (Celebra®)
Utsättes ej
ADP-receptorblockerare
Clopidogrel (Plavix®)
Enl ordination
Ticlopidin (Ticlide®)
Enl ordination
Östrogenpreparat (tex p-piller)
Hälsokostpreparat
Antidiabeticum
Metformin
4 veckor före operation
14 dagar före operation
48 timmar
Om Du behandlas med Waran/Marcoumar samt läkemedel för behandling av
transplantationsavstötning ska Du ha en speciell ordination för detta inför operation.
Antireumatiska läkemedel (LARM)
Vid större ledkirurgiska operationer ( proteskirurgi, framfotskirurgi, ledartrodeser) kan det bli
aktuellt att Dina antireumatiska läkemedel måste sättas ut . Mindre ortopedreumatiska ingrepp
såsom karpaltunnelklyvning, noduli borttagning, hallux valgus operation samt finger kirurgi
kräver inte utsättning av Dina antireumatiska mediciner.
Bromsmedicin
Utsättes preop
Sulfasalazin(Salazopyrin® )
Leflunomide (Arava®)
Azatioprin (Imurel®)
Cyklosporin (Sandimmun®)
Metotrexat
Guld
Antimalaria
Leukeran®
Sendoxan®
CellCept®
Biologiska läkemedel ( BIO- LM)
Remicade®
Humira®
Mabthera®
Orencia®
Roactemra®
Enbrel®
Kineret®
Simponi®
Cimzia®
Behöver ej utsättas
Behöver ej utsättas
Behöver ej utsättas
Behöver ej utsättas
Behöver ej utsättas
Behöver ej utsättas
Behöver ej utsättas
14 dagar
14 dagar
14 dagar
Återinsättes
postop
14 dagar
14 dagar
14 dagar
14 dagar
14 dagar
14 dagar
14 dagar
14 dagar
7 dagar
7 dagar
14 dagar
14 dagar
14 dagar
14 dagar
14 dagar
14 dagar
14 dagar
14 dagar
14 dagar
14 dagar
14 dagar
Kontakta Din reumatolog läkare om du har frågor angående Dina reumatiska mediciner.
Reumatologkliniken Sunderby sjukhus
Reumatolog mottagningen : tel 0920- 461907
Download