Vad är det?

advertisement
Den medicinska definitionen på allergi är en överreaktion hos immunförsvaret mot ofarliga ämnen i omgivningen, som man normalt borde vara tolerant mot. De ämnen allergikern reagerar mot kallas allergener.
Den brittiske epidemiologen Strachan lanserade 1989 den så kallade hygienhypotesen.
Enligt denna hypotes måste det lilla barnets immunsystem utsättas för bakterier eller andra smittämnen för
att utvecklas på rätt sätt. Senare studier har givit stöd åt teorin, men den är inte bevisad.
Om det är sant att det behövs stimulering med mikroorganismer, så vet vi idag inte vilka mikrober det rör
sig om och på vilket sätt man skall utsättas för dem. Vi vet inte om man behöver ha infektioner, eller om det
räcker med att utsättas för en ständig variation av ”snälla” bakterier.
Mycket tyder på att benägenheten att utveckla allergi grundläggs under de två första levnadsåren. Bland annat har man kunnat se att spädbarn som adopteras till Sverige från ett u-land, där allergier är ovanliga, löper
större risk att utveckla allergi än lite äldre barn som adopteras.
Källa: forskning.se
Download