Talang
Träningstålig
Tävlingstålig
Rätt familjemiljö
Rätt klubbmiljö kompisar ledarskap
Rätt landslagsmiljö kompisar ledarskap
Frisk!
Simspecifika medicinska
problem
Infektioner



Virus
Bakterier
Svamp
Infektioner
Påverkan näs / luftrörslemhinnor
Rinnsnuva
Astma
Allergi
Immunförsvar
 Paradoxal
stämbandsrörlighet
 VCD ( vocal cord dysfunktion)
Infektionsprevention
 Kost
 Vätska
 Sömn
 Hygien
( handhygien, närkontakt etc)
 Stress
 Träning
 Resor
 Jetlag
Öron
Hörselgångsinflammation
Håll torrt
Undvik föremål i örat, ev. öronproppar,
Alsolsprit, Otinova
Läkarkontakt: örondroppar
(cortison/antibiotika)
Fotsvamp
 Torka
 Lamisil
Överbelastning
”Simaxel”
 ”Bröstsimsknä”
 ”Bröstsimsljumske”
 ”Fjärilsrygg”
 ”Simfot”


Kroppskonstitution, överrörlighet, teknik,
överträning, uppvärmning, styrketräning
Vaccinationsprogram







tetanus
difteri
polio
hepatit A och B (Twinrix)
humant papillomvirus ( Gardasil, Cervarix)
TBE
influenza???
Fallgropar vid tävling






Amerikansk allergimedicin innehåller pseudoefedrin ( Zyrtec D)
Hostmedicin (Mollipect/Lepheton) innehåller efedrin
Cortison ( ges på akuten vid allergi)
Morfin ( ges på akuten vid svår smärta)
Adrenalin (ges på akuten vid allergi)
P-piller ( Ortonett Novum, Synfase, Trinovum / Triella, - byt till
Neovletta, Mini-pe – byt till Exklutena
Astmabehandling
 Ventolin,
Seretide, Symbicort (salbutamol,
salmeterol, formoterol) tillåtna

Bricanyl, kräver fortfarande dispens
Överträning
Motivationsstörning
 Oro
 Trötthet
 Nedstämdhet
 Irritabilitet
 Koncentrationsstörning
 Sömnstörning
 Fysiska symtom ( ex ortostatisk reaktion)
 Ökad infektionskänslighet ( immunförsvaret)
 Hormonpåverkan

Håll Dig Frisk!
Vardagskontroll
och säg nej
Stresskontroll
Sov
> 8 timmar
Samla
Ät
positiv energi – ha kul och skratta!
och drick rätt
Gör allt rätt från början!