*1. Inledning*
1.
*Bakgrund*
Pharmacia Diagnostics AB är ett företag som arbetar inom området för allergi och
autoimmunitet. De utvecklar, producerar och marknadsför immundiagnostiska
analyser. Huvudkontoret ligger i Uppsala och här har man fokus på allergidiagnostik.
I Freiburg, Tyskland, sker all utveckling och produktion inom det autoimmuna
området. Deras produkter levereras till sju av tio laboratorier världen över. Detta
innebär totalt fler än 3000 laboratorier i 60 olika länder. Företaget har under de
senaste 25 åren varit världsledande inom allergidiagnostik.
Allergi är ett folkhälsoproblem som blivit allt vanligare de senaste decennierna. Idag
räknar man med att så många som 20-40% av den västerländska befolkningen drabbas
av allergi.
Allmän beskrivning av tekniken ImmunoCAP.
2.
*Problemdiskussion*
Pharmacia Diagnostics AB är ett företag som inriktat sig på
att sälja en unik produkt och företaget har en omfattande
kundkrets. I dagsläget har man 75% av marknaden, vilket
innebär att man levererar till 3000 laboratorier. Dessa är
spridda i 60 olika länder vilket innebär att markanden är
väldigt utspridd. Det är därför intressant att diskutera hur
företaget hanterar sina kundrealtioner för att bibehålla sin
dominerande position på marknaden. Problem som kan finnas på
en sådan spridd och specialicerad marknad är t.ex. spridning
av information om olika produkter, insamling av feedback,
leveranser och underhåll av kundrelationer.
3.
*Problemavgränsning*
Vi har valt att fokusera på företagets produkt ImmunoCAP som i dagsläget är deras
primära produkt.
4.
*Frågeställning*
Hur hanterar företaget sina kundrelationer?
- Vilken indelning gör man mellan olika kunder?
- Finns det kunder som företaget anser mer eller mindre viktiga?
- Hur underhåller man sina kundrelationer?
5.
*Syfte*
Ge en bild av företaget och dess relationer till kunder och leverantörer.
2.
*Teori*
Redovisning av vad som karakteriserar en massmarknad, fåtalsmarknad.
Hur bedrivs handeln mellan företag. Allmänt om kundvård.
*3. Metod*
Företagets hemsida, bioteknikmagasin, intervju och kurslitteratur
*4. Empiri*
Beskrivning av produkten
Beskrivning av marknaden i stort,
konkurrens
regleringar
inköp/ leverantörer
relationer till kunderna/ försäljningssituation (här ligger fokus)