Hur säljorganisationer bygger starka kundrelationer

advertisement
 Hur säljorganisationer bygger starka kundrelationer
AchieveGlobal har genom 30 års forskning tagit reda på vad det är som verkligen bygger lojalitet och starka kundrelationer. Forskningen har identifierat centrala begrepp som tillsammans formar ett förhållningssätt till kunder och en inställning till de upplevelser medarbetare ger sina kunder. Förhållningssättet kallar vi för Att äga kundupplevelsen. Vår forskning pekar på hur viktigt det är att äga kundupplevelsen ‐ att utveckla medarbetarnas förmåga att lyssna, söka information och göra ett ärligt försök att lösa eller hjälpa kunden att lösa deras problem. Vill du veta mer?
Den 17 maj berättar Sofia Gyllenswärd från AchieveGlobal hur er säljorganisation kan förstärka era kundrelationer och bygga lojalitet. Du kommer att få insikt i vad kunder förväntar sig, hur du och ditt företag kan möta förväntningarna och hur detta arbete kan förstärka era kundrelationer. Datum: Fredag 17 maj 2013 Tid: Registrering och frukost 08.00, seminariet 08.15‐09.30 Plats: AchieveGlobal ‐ Odengatan 52, Stockholm Investering: Seminariet är kostnadsfritt Ring 08-440 90 30 för mer information eller för att boka in dig på seminariet.
AchieveGlobal Nordic Odengatan 52 113 51 Stockholm www.achieveglobal.se 
Download