Patientfallet 89-årig kvinna med hypertoni, angina pectoris

advertisement
Patientfallet
89-årig kvinna med hypertoni, angina pectoris, misstänkt polymyalgia reumatika (PMR) och
nytillkomna kotkompressioner. Inkommer till geriatriken pga längdryggssmärtor,
förstoppning och magsmärtor.
Socialt: 85-årig kvinna som bor tillsammans med maken i lägenhet. 2 trappor med hiss. Ingen
hemtjänst. Tidigare rökare.
Tid / Nuv sjukdomar: Hypertoni, KOL/astma, hjärtsvikt, angina pectoris.
Aktuellt. Tilltagande längdryggssmärtor varför man på vårdcentralen gjort en slätrtg rygg som
visade nytillkomna kotkompressioner i höjd med L2-L3. Man satte in oxycontin 5 mg x 2 i
kombination med alvedon 1g x 4 för ca 3 veckor sedan. Detta hade god smärtlindrande effekt.
Sedan ca två veckor tillbaka har patienten besvärats av förstoppning. Nu magsmärtor,
illamående och nedsatt aptit. Även besvärats av tilltagande hosta sista månaden.
Status:
AT: Relativt gott. Dock smärta vid rörelse. Inga perifera inkompensationstecken i vila. Hosta.
Ingen dyspne.
Hjärta: RR. Inga biljud.
BT 120/80
Lungor:.Hosta. Inga rassel eller rhonki.
Buk: Kraftigt palpöm i vä fossa. Palpöm även i epgastriet.
Aktuella Läkemedel:
Trombyl 75 mg x 1
Alvedon 1 g x 4
Oxycontin 10 mg x 2
Omeprazol 20 mg x 1
Prednisolon 5 mg x 1 i slutet av nedtrappningsschema. Tagit prednisolon pga PMR, initialt i
höga doser nu under nedtrappning)
Simvastatin 20 mg x 1
Enalapril 10 mg x 1
Citalopram 20 mg x 1
Stilnoct 5 mg tn vb
Zolpidem 10 mg tn vb
Nitromex vb
Frågor att diskutera kring vid seminariet
1. Hur behandla patienten farmakologiskt med avseende på hennes symtom?
2. a)Vilka av hennes läkemedel kan ge de uppkomna symtomen (biverkningar,
interaktioner)?
3. Vilka problem ser du i hennes medicinlista?
4. Kan man sätta ut något/några av hennes läkemedel som kanske inte är
nödvändig?
Download