Båtplatser på torra land – del i ett nytt och mer hållbart båtliv?

advertisement
Båtplatser på torra land – del i ett
nytt och mer hållbart båtliv?
Bygg inte fler båthamnar - det
räcker med de som finns…
•Efterfrågan är långt
större än tillgången
•Enbart i Göteborg köar
över 7,000
•Väntetiden kan vara upp
till 10 år
Båtplatser på torra land
Varför båtplatser på torra land?
• Att bygga nya eller bygga
ut befintliga hamnanläggningar är idag ofta
förknippat med stora
svårigheter
• Det krävs nya innovativa
ideér för att kunna skapa
fler båtplatser
• Ideér med fokus på och
hänsyn till miljön
Fler har kommit till samma slutsats
GP, februari 2013, Boel Lanne & Johan Tissell, Naturskyddsföreningen
GT, februari 2013, Jonas Ransgård (M)
På land - Hur kan det fungera?
• Självbetjäning
– Båtägaren sjösätter
och tar upp själv
• Ingen bottenmålning
• Inga bryggplatser
• Inga förtöjningar som
kräver tillsyn
• För båtar upp till 1500
kg
Utnyttja mark till sommarplatser
•
•
•
•
•
Grusad/hårdgjord yta
Närhet till vattnet (max 200 meter till ramp)
Ramp (max lutningsvinkel på 10°)
Goda djupförhållanden (1m vid normalvattenstånd)
Omlastningsbrygga
Rampen en viktig faktor
Fördel miljön
• Mindre utsläpp av koppar och
irgarol
• Mindre utsläpp från motorer pga.
obefintlig beväxning
• Mindre påverka på vattenmiljön då
förtöjningsbryggor ej skall uppföras
• Inget behov av att samla upp
avspolad/avskrapad bottenfärg
Fördel båtägare
• Båten skall ej bottenmålas
• Mindre bränsleförbrukning
• Inte samma behov av
tillsyn vid hårt väder
• Behöver inte ta vägen om
spolplattan på hösten
Fördel hamnägare
• Väsentligen lägre
investering än att
uppföra nya platser i
vattnet.
• Väsentligen lägre
underhållskostnad än
platser i vattnet
• Snabb utbyggnad möjlig
om markområde finns
Från problem via idé och prototyper till
produkt & lösning
Testat och beprövat
• Beprövad och konstaterad väl
fungerande
• Pilotinstallation under flera
säsonger i Stenungsund med
varierande båttyper
• Positivt mottagande
..”fungerar, och det blir lika bra
eller till och med bättre än att
ha båten i havet…”
• • fungerar, och det blir …..
”
Båtplats på torra land
• Skall absolut inte jämföras
med att sjösätta och ta upp
båten med hjälp av bilen
• Är inte ett sekunda sätt att ha
båtplats
• Bör också prissättas lika som
en båtplats i havet
Download