Produktblad Dynamics CRM

advertisement
evry.com
Erbjudande
Customer Relationship Management
Microsoft Dynamics CRM
Leverera fantastiska
kundupplevelser med
hjälp av EVRY & CRM
Customer Relationship Management
Förändrade kundvanor och
köpbeteenden
Sälj mer effektivt - vinn fler
affärer snabbare
I takt med ständigt förbättrad teknik ändras
dina kunders vanor och köpbeteenden. Det är
viktigare än någonsin för ditt företag att
systematiskt arbeta med att attrahera nya
kunder och vårda de kunder du redan har.
Dina kunder har mer kunskap än någonsin
tidigare och tar beslut om inköp ofta redan
innan ditt företag är involverat. Dina säljteam
måste anpassas till det nya kundbeteendet
och behöver verktyg som är välbekanta,
intuitiva och enkla att använda och som kan
hjälpa dem att bli ännu effektivare.
För att skapa en bättre kundrelation behövs
en långsiktig strategisk plan, en effektiv CRMlösning och inte minst en hög användningsgrad av lösningen.
Se information som en
tillgång - inte ett problem
Nya konsumentbeteenden och krav på
rationella arbetsprocesser förutsätter inte bara
att information är lättillgänglig utan också att
den kan analyseras snabbt. Hur gör man då
som företagare för att skapa säkra, tillgängliga
och långsiktigt hållbara lösningar när
mängden information samtidigt bara växer?
Uppnå tydliga affärsfördelar
med CRM
Genom att tillämpa CRM kan ditt företag
uppnå tydliga affärsfördelar. Med en
genomtänkt hantering av ditt företags
affärsmöjligheter kan säljcykler minskas och
avslutsfrekvensen förbättras, en bra ärendehantering förbättrar lönsamheten när det
gäller kundernas frågor och problem medan
andra verktyg tillåter dig att enkelt fånga upp
synpunkter och köpsignaler i olika sociala
nätverk.
Dynamics CRM - ett enkelt
och effektivt redskap
Det finns en mängd olika CRM-system på
marknaden men det är endast ett par få som
effektivt uppfyller de flesta behov - och det
krävs kunskap att hitta rätt.
EVRY har valt att arbeta med Microsofts
affärslösning Dynamics CRM då det är en
lättanvänd, flexibel och kraftfull CRM-lösning.
Dynamics CRM kan snabbt och enkelt
anpassas, integreras och underhållas till en
överkomlig kostnad. Enkelheten bidrar till att
ditt företag faktiskt kan använda applikationen
och tillåter dig att sätta kunden i fokus.
Med över 4 miljoner användare runt om i
världen i över 80 länder, vet du att du är i gott
sällskap med ditt val av Dynamics CRM.
Med hjälp av den inbyggda säljmodulen i
Dynamics CRM kan ditt företag automatisera
säljarbetet och dina säljare kan fokusera på
rätt affärer, vinna kunden snabbare och i sin
tur sälja mer.
Marknadsför smartare leverera kvalificerade leads
Marknadsföringsbehoven förändras ständigt.
Dagens marknadsförare behöver
förutsättningar för att enkelt kunna planera,
utföra och utvärdera kampanjer, från start till
slut. Med hjälp av Dynamics CRM kan ditt
företag omvandla marknadsföring från ett
kostnadscenter till ett tillväxtcenter.
Den inbyggda kampanjhanteringsfunktionen
gör att du kan minska komplexiteten i dina
kampanjer så du kan fokusera på att leverera
fantastiska kundupplevelser i stor skala.
Systemet möjliggör inblick i vad som
engagerar kunderna med hjälp av
beteendedata så att du kan öka säljpåverkan
genom att leverera högt kvalificerade leads.
Genom att kunna bevaka attityder och
varumärkesnärvaro på den sociala webben
kan ditt företag också vinna fördelar på
strategiska initiativ i sociala media.
Vårda dina kunder - bjud på
en sagolik kundupplevelse
Dina kunders förväntningar på service har
förändrats. De förväntar sig kvalitet och
personlig service, på sina egna villkor. Genom
rätt användning av Dynamics CRM har dina
team förutsättningar att snabbt kunna möta
kundernas förväntningar.
Systemet hjälper dig att få kundlojalitet, att ge
säljarna de verktyg de behöver och att
påverka beslut genom att kunna ge fantastisk
service – när som helst och i vilken kanal som
helst – via webben, sociala nätverk, chatt
eller mobil.
EVRY har både erfarna och
tekniska CRM-specialister
och verksamhetskonsulter
med ett stort affärskunnande
inom sälj-, marknads- och
ärendehanteringsprocesser.
Våra konsulter har bred
kunskap i Dynamics CRM
och har mångårig
erfarenhet av att arbeta med
komplexa CRM-projekt,
stora som små, inom flertal
olika branscher.
Mer information
För mer information
kontakta:
Oscar Ström
T: +46 705 62 386
E: [email protected]
I korthet...
EVRY är ett ledande ITföretag med ett team på
10 000 medarbetare och en
lokal närvaro på 50 platser i
Norden. Med insikter,
lösningar och teknik skapar
vi affärsnytta för våra
kunder och värde för hela
samhället.
EVRY kombinerar djup
branschkunskap, hög
teknisk kompetens med en
lokal närvaro och en global
leveransmodell. På så sätt
hjälper vi våra kunder
maximera potentialen av sin
IT, från analys och strategi
till införande och
effekthemtagning.
EVRY One är vårt
helhetserbjudande med
fokus på de utmaningar
som små och medelstora
företag har i sin dagliga
verksamhet. Lär känna oss
mer på evry.com
Customer Relationship Management
« Microsoft
Dynamics CRM
är lättanvänd,
flexibel och en
kraftfull CRMlösning »
Med den inbyggda servicefunktionen kan du ge
dina anställda ett enda, enhetligt verktyg för att
leverera snabb och kvalitativ kundservice via en
gemensam kundtjänst vilket leder till kortare
svarstider, högre andel lösta ärenden och i sin
tur nådda servicemål.
Socialt för alla - sprid ditt
budskap
Social information kan leda till bra
kundupplevelser. Den säkerställer att budskap
sprids samtidigt som den belyser trender som
påverkar ditt varumärke. Men det ska inte kosta
en förmögenhet eller vara begränsat – det ska
vara en del av allt du gör.
Med de sociala funktionerna i Dynamics CRM
kan du bevaka varumärkesnärvaron och följa
strategiska initiativ genom marknadsföring,
försäljning och kundservice.
Systemet gör att ditt företag kan göra alla
konversationer mer relevanta med social
information som hjälper dig att lära känna
människan bakom kontaktinformationen. Du
kan kommunicera med dina kunder i alla
kanaler och ge service på deras villkor.
Noggrannhet i alla led ger dig kunder för livet.
Mobilitet - alltid tillgänglig
information
Som tidigare har beskrivits kan Dynamics CRM
hjälpa ditt företag att öka effektiviteten genom
social information, affärsinformation och
kampanjhantering - antingen i molnet, på plats
eller som en hybridlösning.
Kundinformation är alltid tillgänglig via
webbklienten – oavsett var du befinner dig. Du
som vill arbeta via Outlook-klienten kan göra
det antingen upp- eller nedkopplad.
EVRY och Dynamics CRM erbjuder också
mobila CRM-applikationer och plattformar som
gör att du kan hantera dina kundrelationer från
dina mobila enheter, tillsammans med verktyg
som integrerar data och rapporter från sociala
medier direkt till din CRM-applikation.
Integrera med andra system
EVRY:s gedigna erfarenhet av att
implementera system gör det även möjligt för
oss att framgångsrikt hjälpa dig med att
integrera Dynamics CRM med Microsofts andra
system eller tredjepartsprodukter – t.ex.
Outlook, Office365, Lync, Skype, Yammer,
SharePoint, NAV, AX och Biztalk.
Customer Relationship Management
Vi har gjort det förut
EVRY:s mångåriga erfarenhet gör att vi har en
gedigen erfarenhetsbank som det lönar sig att
använda. Att vi kan blicka bakåt hjälper dig att
se framåt. Det är troligt att vi redan har stått
inför de utmaningar ditt företag möter och
därför vet vi vad som går att göra och vad som
vinner på att undvikas.
Genom att förstå ditt företags vardag
säkerhetsställer vi också att dina CRMprocesser är effektiva. Genom vårt nära
arbetssätt säkerhetsställer vi att du får den
lösning som verkligen behövs.
Våra insikter - det handlar om
företagsutveckling
Vår erfarenhet har lärt oss att ditt företag
antagligen inte kommer att nå hela vägen
genom att bara investera i ett CRM-system. Om
du inte samtidigt ändrar ditt sätt att arbeta, får
du inte full avkastning på din investering.
Vet du inte vilka effekter du vill uppnå spelar
CRM-lösningen i sig inte så stor roll. Om du
däremot klarar av att utveckla verksamheten så
att CRM-systemet nyttjas utifrån tydliga mål
finns alla möjligheter till en förbättrad
effektivitet.
Flera av våra kunder förväntar sig därför mer
än teknik av oss. Den verkliga effekten skapas
med tydlig verksamhetsutveckling, en aktiv
förändringsledning och en samverkan med och
mellan IT-systemen. Ett viktigt ledord för oss är
därmed företagsutveckling.
« Att fungera som rådgivare istället för enbart sälja en
teknisk lösning kräver insikt – om dig som kund och om
era affärsprocesser. Och inte minst, att vi som partner
förstår din branschs förutsättningar och utmaningar.
Hos oss hittar du därför både skarpa och tekniska CRMspecialister och verksamhetskonsulter med ett stort
affärskunnande och en stark vilja att trimma dina sälj-,
marknads- och ärendehanteringsprocesser. »
Vi gör det svåra enklare
Våra erfarna konsulter hjälper dig med det som
just ditt företag, oavsett storlek och bransch,
behöver hjälp med. EVRY har erfarenhet av
allt ifrån stora till små införandeprojekt och har
kunskap kring hela processen - från strategi
och förändringsprocess till implementering och
förvaltning.
Download