Curriculum Vitæ

advertisement
Curriculum Vitæ
Personlig information
Namn:
Hans Nilsson
Adress:
Uppfartsvägen 14, 2 tr.
169 38 Solna
Telefon:
0705-639 328 (mobil)
08-562 10 369 (jobb)
E-post:
[email protected]
Webb:
www.domingo.se/hans
Födelsedatum:
1975-06-30
Utbildning
2003-02 -- 2003-06 Goethe-institutet i Freiburg, Tyskland
Intensivstudier i tyska [www.goethe.de/freiburg]
1995-08 -- 2000-06 Linköpings universitet [www.liu.se]
Civilingenjörsexamen Datateknik
Linköpings universitet, Psykologi, 20 poäng
1994-06 -- 1995-04 Militärtjänstgöring, eldledningssignalist, Östersund
1991-08 -- 1994-06 Gymnasium, naturvetenskaplig linje, Örnsköldsvik
Arbetslivserfarenhet
2005-05 --
Systemutvecklare, Pricerunner AB, Stockholm
Pricerunners tekniska plattform bygger på Java, Oracle och
batchjobb skrivna i Perl och PL/SQL. Funktionella delar är
insamling av priser (spindling, uppladdning och matchning),
prishantering (sökning, filtrering), content och webbpublicering.
Mina arbetsuppgifter spänner över hela plattformen och
innefattar allt från buggfixar till större utvecklingsprojekt.
Företaget är internationellt med kontor i fem länder.
Arbetsmetod är Scrum.
[Java, Spring, Perl, Oracle, SQL, PL/SQL, Scrum, CVS, Unix,
IntelliJ, Eclipse, Ant, Junit, Bugzilla, RMI, XML/XSLT]
2005-01 -- 2005-05 Systemutvecklare, Gamefederation Svenska AB, Stockholm
[www.gamefederation.com]
Företaget utvecklar en Javabaserad plattform för distribution av
spel för mobiltelefoner. Mina uppgifter rörde utveckling av
serverkärnan, hantering av webbservice-funktionalitet samt
utveckling av ett webbaserat administrationsgränssnitt.
[Java, Hibernate, MySql, Perforce, Tomcat, JSP/EL,
WebServices, Apache Axis, Eclipse, Ant, JUnit, J2ME]
2004-06 -- 2004-10 Javakonsult, Jayway AB, Malmö
Jayway i Malmö inriktar sig på att erbjuda specialistkompetens
inom Javaområdet. Jag i deltog i slutfasen av ett projekt på
IKEA IT i Helsingborg med syfte att utveckla ett nytt
kundordersystem för IKEA globalt. Internationellt projekt med
utvecklingsavdelningar i Sverige, Tyskland och Schweiz.
[Websphere, ClearCase, ClearQuest, J2EE, RUP, UML, SOA]
2000-01 -- 2003-01 Systemutvecklare, Ida Infront AB, Linköping
[www.idainfront.se]
Företaget utvecklar och säljer ett kvalificerat dokument- och
ärendehanteringssystem för myndighetsvärlden, med höga krav
på säkerhet och prestanda [www.iipax.com]. Mina arbetsuppgifter
rörde alla nivåer inom utveckling av avancerad servermjukvara
i en Java J2EE-miljö. Analys och design, databaslager, server
backend och webbramverk samt testning och dokumentation.
Produktutveckling, arbete mot kund och implementering enligt
extern specifikation.
[Java, J2EE, EJB, JSP, LDAP, XML, SOAP, UML, SQL, JDBC,
Weblogic, JBoss, Rational Rose, C/C++, TCL, Windows, Unix]
1999-06 -- 1999-08 Utlandspraktik IAESTE, EBS Sistemas, Curitiba, Brasilien
[www.ebs.com.br], [www.iaeste.org]
Deltog i utvecklingen av ett enklare supportsystem för
användning internt inom företaget.
[Delphi, MS Access]
1998-06 -- 1998-08 Praktik, Saab Military Aircraft, Linköping
Deltog i utvecklingen av det grafiska användargränssnittet till
en taktisk flygsimulator. [C, Motif, Unix, X-Windows]
1996-06 -- 1996-08 Praktik, MoDo Data, Örnsköldsvik
Utvecklade ett rums- och taxibokningssystem för intern
användning inom MoDo. [MS Access, MS Visual Basic]
Övrigt
Certifieringar
Sun Certified Java Programmer 1.4 (SCJP)
Sun Certified Web Component Developer (SCWCD)
Språk
Svenska, modersmål
Engelska, flytande i tal och skrift
Tyska, “Zertfikat Deutsch”
Spanska, grundläggande
Examensarbete
Titel: “Security in Distributed Java Applications Based on
Enterprise JavaBeans”.
Utlandserfarenhet
Tyskastudier vid Goethe-institutet, Tyskland
Utlandspraktik i Brasilien
Ryggsäcksluff i Sydamerika, fem månader
Kurser
Test Driven Development, två dagar
OO analys och design med UML, fem dagar
Projektutbildning, tre dagar
Grunderna i RUP + RUP spel, två dagar
Download