Världens fem stora religioner påverkar oss i vår vardag och ligger

advertisement
Världsreligionerna
Världens fem stora religioner påverkar oss i vår vardag och ligger som grund för de flesta
samhällen i världen. Kristendom, Judendom och Islam är tre väldigt lika religioner som har
mycket gemensamt såsom Hinduismen och Buddhismen har mycket gemensamt. I vår allt mer
globaliserade värld är det viktigt att studera religion för att få förståelse för varandra.
Syftet
Du kommer att få veta mer om hur människor inom olika religioner lever med och uttrycker
sin tro. Du kommer också att träna dig i att reflektera över olika livsfrågor samt öva på att se
samband mellan olika religioner och samhällen.
Arbetssätt
Lärarledda genomgångar.
Egen läsning, främst i läroboken, men även annat material.
Grupp- och klassdiskussioner.
Skriftliga uppgifter, både enskilt och i grupp.
Filmer
Bedömning
Du kommer få möjligheter att visa dina kunskaper på olika sätt: muntligt i samtal och
diskussioner, skriftligt i de arbetsuppgifter och prov som kommer att ges under perioden.
Bedömningsuppgifter:
1. Skriftlig om hinduismen och buddhismen
2. Muntlig om Abrahamitiska religionerna
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards