Prov

advertisement
Språkcentrum för modersmål och minoritetsspråk
Uppdragsavdelningen
Utbildningsförvaltningen
Sid 1 (2)
17-07-14
www.stockholm.se/sprakcentrum
”Vi vet att aktiv tvåspråkighet leder till skolframgång – och du med.”
Språkkontakt
Nr 2 feb 2010
Rektor/Modersmålsansvarig
Sva-lärare
I sanning remarkabelt
Frånvaron har minskat med 40 procent sedan 2006 på Språkcentrum. Det är i
sanning en remarkabel prestation. Jag skulle faktiskt vilja tillskriva dig som läser
detta en del av äran. Det du gör är att du möter och ser våra lärare, de kan ibland
känna sig lite vid sidan av. Men via ditt arbete som rektor, modersmålsansvarig
eller lärare i svenska som andraspråk så visar du att våra lärare är viktiga. Du ger
dem en känsla av sammanhang. Det tackar vi dig för!
Atkallam arabi bibut
Atkallam arabi bibut*… nej det hjälpte inte dig att jag skrev det två gånger och
heller inte om jag säger det långsamt. Det är ju där studiehandledningen kommer
in. Vad var det läraren sa? Handlar det om mig eller var det om fotosyntesen eller
den karolinska tiden. Studiehandledning är en hjälp eleverna har rätt till om de inte
har tillräckligt goda språkkunskaper, faktakunskaper kan de ha, men inte på
svenska. Det är det som studiehandledningen är till för.
Jag har svårt att tro att en elev som inte får denna hjälp under de två första åren i
Sverige klarar sig i skolan. På två år lär man sig ca 10 000 ord … för att följa en
kurs på gymnasiet krävs ca 50 000 ord. Studiehandledning är en rättighet om vi vill
att eleven ska lyckas i skolan. Vi hjälper gärna dig och dina elever.
Fem tusen timmar i veckan
Jag vet att det inte går fem tusen timmar på en vecka. Men det är det arbete som
utförs av ca 360 lärare varje vecka i Stockholms förskolor och skolor, kommunala
som enskilda.
Skolform
Modersmål
timmar
Därav Studiehandledning
Timmar
Förskolan
550
Grundskola
Kommunal
3619
730
752
11 168
Grundskola
Enskild
558
0
224
2 401
Särskola
Kommunal
96
82
Särskola
Enskild
3
3
SUMMA
4826
Elevplatser
Antal barn/elever
450
730
976
14 104
Siffrorna ovan är medelvärden delade på två från februari och december 2009.
Siffran för antalet elever på enskilda skolor är något osäker. Däremot är det
förvånande att ingen elev alls får studiehandledning där.
Antal elever som är berättigade till att studera sitt modersmål är 27 345
Box 22049, 104 22
STOCKHOLM
Tfn: 08-508 33 752, Fax: 08-508 33 804
[email protected]
Kommunala skolor i Stockholm: 21 951 Fristående skolor 5 394
Av dessa elever har vi ca 50 %.
Språk
De 10 största språken på grundskolan år 2009 i vår verksamhet.
Arabiska
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Spanska
Tigr/Amh
Engelska
Kurd/Son
Persiska
Somaliska
Turkiska
Ryska
Språk
Arabiska
Spanska
Amhariska/Tig
Engelska
Kurdiska/Son
Persiska
Somaliska
Turkiska
Ryska
Polska
Antal elever
1696
933
872
678
526
515
489
424
383
381
Polska
Gymnasiet
Under en följd av år har antalet elever legat på ungefär 1 500 på de tre kurser vi
erbjuder. Hösten 2009 var antalet anmälda över 1 800. 64 kurser hade vi på våren
och 87 på hösten.
Medelvärde antal elever år
2009
1650
Medelvärde antal timmar
modersmål
150
Studiehandledning
45
Särgymnasium
23
Moderna språk
20
Elevplatser
www.stockholm.se/sprakcentrum
Språkcentrum
100
Stockholm – Vancouver
Att språkkunskaper är bron mot framtiden tror vi hårt på. Språkkunskaper är ett
kapital ingen kan ta ifrån dig. I Vancouver är var annan människa flerspråkig, i
Stockholm var fjärde. ”- Vi är vidsynta och toleranta här… vi bedömer en
människa utifrån vad hon kan bidra med…” sa en man i en intervju. Låt oss
fortsätta tänka i samma banor.
I bland blir jag lite häpen och det blev jag när jag hörde att man samlade in pengar i
Gaza för jordbävningsoffren i Haiti! Det finns hopp för vår jord.
Frågor, funderingar, beställningar och annat … du är alltid välkommen att kontakta
oss på Språkcentrum!
(*Jag pratar arabiska långsamt)
Joachim Götz - Enhetschef Språkcentrum
Download