Val av modersmål - Njudungsgymnasiet

Val av modersmål/
modersmål som modernt
språk
Efternamn och tilltalsnamn
Personnummer
Adress
Postnummer och ort
Telefon bostad (även riktnummer)
Nuvarande skola/program
Modersmål/modersmål som modernt språk
Du kan även på gymnasiet fortsätta att läsa ditt modersmål i enlighet med gällande bestämmelser.
Jag önskar läsa mitt modersmål på gymnasiet
Modersmål
Datum och underskrift
Datum
Underskrift av sökande
Övrigt
Barn- och utbildningsnämnden kommer att behandla personuppgifterna för att registrera val av ämne.