Val av svenska som andraspråk och modersmål, gymnasiet

advertisement
Val av svenska som andraspråk
och modersmål
Efternamn och tilltalsnamn
Personnummer
Adress
Postnummer och ort
Telefon bostad (även riktnummer)
Nuvarande skola/program
Svenska som andraspråk
Du som elev har möjlighet att läsa svenska som andraspråk som gymnasiegemensamt ämne. Du byter ut
ämnet svenska mot svenska som andraspråk. Det räknas på precis samma sätt när du söker vidare till annan
skolform.
Jag önskar läsa svenska som andraspråk som gymnasiegemensamt ämne
Modersmål/modersmål som modernt språk
Du kan även på gymnasiet fortsätta att läsa ditt modersmål i enlighet med gällande bestämmelser.
Jag önskar läsa mitt modersmål på gymnasiet
Modersmål
Datum och underskrift
Datum
Underskrift av sökande
Övrigt
Barn- och utbildningsnämnden kommer att behandla personuppgifterna för att registrera val av ämne.
Download