Genomgångar av de matematikmoment du ska kunna inför ma

advertisement
Genomgångar av de matematikmoment du ska kunna inför ma-provet 15/10 -12
Grundkurs









Orden som hör till de olika räknesätten
Grundkurs s 18, förklaring i Verktygslådan s 283
Uppställningar
Grundkurs s 19, förklaringar i Verktygslådan s 283-284,
Tiosystemet – vad är siffrorna värda i ett tal?
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=EijX5QgHmZI&NR=1
Grundkurs s 9, 12, Lättare kurs s 25, 28
Använda tallinjer
http://www.youtube.com/watch?v=gBy8i2siCTY&feature=relmfu
Grundkurs s 8, Lättare kurs s 24-25
Använda tallinjer för decimaltal
http://www.youtube.com/watch?v=79lysfImqyM
Grundkurs s 10-11, Lättare kurs s 26-27
Storleksordna decimaltal
http://www.youtube.com/watch?v=AxL2w7S_bII
Grundkurs s 13, Lättare kurs s 28-29
Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
http://www.youtube.com/watch?v=xiG-B_mU2a8
Grundkurs s 14-15, Lättare kurs s 30
Avrunda tal
http://www.youtube.com/watch?v=ByXg-kN9P8g&feature=related Regler för avrundning
Grundkurs s 16-17, Lättare kurs s 31
Prioriteringsreglerna
http://www.youtube.com/watch?v=r98NCesyik4
Grundkurs s 20-21
Röd kurs


Primtal ( Röd kurs s 33-34 )
http://www.youtube.com/watch?v=RZDHQEbzguw
Delbarhet (Röd Kurs s 32, 35)
http://www.youtube.com/watch?v=i_zuzHuPzDU&feature=related
Andra talsystem (Röd Kurs s 36-37)
http://www.youtube.com/watch?v=P3NKdB_ZwNA egyptiska talsystemet
http://www.youtube.com/watch?v=ffqn-fA5eE0&feature=related binära talsystemet
Download