Hållbar användning av bekämpningsmedel

advertisement
2013-02-12
Hållbar användning av bekämpningsmedel
Magnus Sandström
Växt och miljöavdelningen
Växtskyddscentralen, Uppsala
www.jordbruksverket.se
2013-02-12
Fler inblandade än Jordbruksverket!
•
•
•
•
Naturvårdsverket; spridningsföreskrift
Kemikalieinspektionen; registrering av preparat
Havs och vattenmyndigheten; tillsyn inom vattenskyddsområde
Sveriges Lantbruksuniversitet;
KompetensCentrum för Kemiska Bekämpningsmedel
• Arbetsmiljöverket; skyddsutrustning, spec anställd personal
www.jordbruksverket.se
2013-02-12
Vad gör Jordbruksverket?
www.jordbruksverket.se
Behöver vi göra något?
www.jordbruksverket.se
2013-02-12
2013-02-12
www.jordbruksverket.se
2013-02-12
www.jordbruksverket.se
2013-02-12
www.jordbruksverket.se
Olyckor händer, Murphys lag gäller även växtskyddsarbetet.
www.jordbruksverket.se
2013-02-12
2013-02-12
www.greppa.nu/
vaxtskydd
www.sakertvaxtskydd.se
www.jordbruksverket.se
2013-02-12
SFS 2006:1010
Förordning om växtskyddsmedel
SNFS 1997:2 med AR 97:3
Statens naturvårdsverks föreskrifter om spridning
av kemiska bekämpningsmedel.
Dokumentation § 9
SJVFS 1999:94
Skyldighet att föra anteckningar vid användning av
bekämpningsmedel som är särskilt skadliga för
pollinerande insekter
EU:s förordning om livsmedelshygien,
förordning (EG) nr 852/2004
2013-02-12
www.kemi.se
Statistik 2011
www.jordbruksverket.se
START
RÅDGIVNING
REKO STÖD och
MILJÖLEDNING
BETODLING
(MBO)
Källa: www.slu.se/ckb, Ekohydrologi_132
Figur 4. Medelkoncentrationen av summan av växtskyddsmedel i vatten från område
M 42 i Skåne under maj-september 1992-2011 (staplar). Glyfosat och AMPA har endast
analyserats åren 2001-2011.
www.jordbruksverket.se/vsc
Målgrupp: Rådgivare
2013-02-12
www.greppa.nu
Målgrupp: Lantbrukare
2013-02-12
2013-02-12
www.sakertvaxtskydd.se
Målgrupp:
Rådgivare/lantbrukare
Stor användning på kurser
www.jordbruksverket.se
2013-02-12
Målgrupp: Alla intresserade
www.jordbruksverket.se
2013-02-12
Jordbruksverkets appar
Målgrupp: Alla intresserade
www.jordbruksverket.se
2013-02-12
Vad gör Jordbruksverket just nu?
Införandet av direktiv 2009/128/EG
Hållbar användning av bekämpningsmedel
Obligatoriska funktionstest av sprututrustning, allt testat senast 2016
Integrerat växtskydd, 1 januari 2014 ?
Handlingsplan, inskickad!
Mm mm.
www.jordbruksverket.se
2013-02-12
Vad gör Jordbruksverket just nu?
Integrerat växtskydd:
Förändringar i behörighetskurs
Modul i Greppa Näringen
Grödriktlinjer, rådgivningsmaterial på web
Föreskrift, kontrollinstruktion = Tvärvillkor !
www.jordbruksverket.se
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards