Modernisera kontakterna med Jordbruksverket

Motion nr
Modernisera kontakterna med Jordbruksverket
Ullerud-Ransäters LRF-avdelning
Vid LRF Värmlands regionförbundsstämma fördes omfattande diskussioner
om hur Jordbruksverket fungerar sett i ett serviceperspektiv gentemot sina kunder, jordbrukarnas. Mycket kan sägas, och sas!
Bland diskussioner om utbetalning, allmänt bemötande och annat utkristalliserade sig även en avgränsad konkret begäran som LRF Värmland beslöt lyfta
vid riksförbundsstämman. Frågan handlar om en helt onödig problematik kring
fortlöpande journalföring och rapportering av bland annat djur och växtodling
till Jordbruksverket. Det är i stora stycken ett tidskrävande arbete som ofta kräver dubbel dokumentation. Den självklara förenklingsåtgärden är att Jordbruksverket ska tillhandahålla en gårds-app för Android och iOS som gör det möjligt
att sköta all journalföring på ett ställe. Då skulle data kunna lagras i molntjänst
som tillhandahålls av Jordbruksverket och då även kunna länkas samman med
CDB och SAM.
LRF Värmland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att
verka för att Jordbruksverket ska tillhandahålla en gårds-app som gör
det möjligt att sköta all journalföring och rapportering på ett ställe.