pdf format

advertisement
Mattehjälpen
www.rasmus.is
Namn:
Material:
E1 E2 E3 E4 E5 E6
medelvärde..
1 Potensräkning
2 Teckenregler
3 Polynom
4 Förenkla binom
5 Faktorisering
6 Bråk / en grund
7 Bråk + och 8 Bråk multiplikation och division
9 Bråk av bråk
10 Ekvationer 1
11 Ekvationer 2
12 Ekvationer 3
13 Ekvationssystemet
14 Sannolikhet
15 Procenträkning och ränta
16 Geometri
17 Rymdgeometri
18 Mättenheter
19 Negativa tal
20 Tid och hastighet
21 Statistik
22 Avrundning
23 Primtal och dividerbarhet
24 Kvadratrot
25 Rötter
26 Grader och vinklar
27 Trigonometri (sin. cos och tan )
28 Trigonometriregler
29 Trianglar
30 Pytagoras sats
31 Mängder
32 Funktioner
33 Funktioner 2
34 Vektorer
© 2000 - 2009 Rasmus ehf
Din checklista.xls
Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.
Din checklista.xls
Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.
Download
Random flashcards
Create flashcards