Vi har tagit del av elevernas åsikter om trygghet

advertisement
Veckobrev för vecka 21
Hej Hemmet!
Vi har tagit del av elevernas åsikter om trygghet trivsel på skolan. Det görs genom en
enkätundersökning. Vi blev så glada att se att årskurs 4 är så nöjda med tillvaron i skolan.
ALLA uppger att de har någon kamrat att umgås med på rasterna och det är överlag högt
förtroende för de vuxna. Skolan har beslutat att fokusera på två mål framöver som handlar
om att vi lärare ska lyssna ännu mer uppmärksamt på vad eleverna tycker och tänker och att
vi aktivt och med ännu större tydlighet ska motarbeta diskriminering och kränkande
behandling på skolan. Vi hoppas att alla elever ska känna av det.
Vi vill påminna om att föräldrar till barn i årskurs 4 har bjudit in till brännboll och picknick
fredagen den 27 maj. Alla tar med sig något till pickpicken så ses vi på ängen bakom skolan
kl 17.00.
Friidrottsdagen är inställd! Det innebär att måndagen blir vanlig skoldag.
Torsdag efter lunch är det trivseldag på Skarpatorpsskolan. Då kommer hela skolan att vara
ute och göra saker tillsammans under eftermiddagen. Det brukar vara roligt och bidra till en
god stämning på skolan.
Läxor för v 20
Läxa engelska till onsdag:
visit- besök
swim- simma
teeth- tänder
lose- tappa
grow- växa
fall- ramla
yell- skrika
Läxa i matematik till fredag:
Papper om algoritmer (att ställa upp och räkna ut tal)
Kalendarium
V 21 em torsdag 26/5 trivseldag
V 23 måndag 6/6 ledig, tisdag 7/6 Skansen, torsdag 9/6 sommarlovsavslutning
http://skarpatorpsskolan.stockholm.se/
[email protected] [email protected]
[email protected]
Skarpatorpsskolan expedition telefonnummer: 08-50817251
Hälsningar Susanna, Joanna och Cecilia
Download