Mi Casa Åk 7 v 3-9, VT 15
Syfte med arbetsområdet:
* Lära sig ord för boende, rum och möbler
* Lära sig ord för färger och kläder
* Repetera räkneord 30 – 100
* Lära sig ord och fraser som har med shopping att göra
Vad bedöms?
* Din aktivitet under lektionstid
* Muntliga och skriftliga övningar
* Läxförhör
* Skrivuppgift Mi casa
Semana
3
4
5
6
7
8
9
Clases (martes, miercoles y jueves)
Text: Entrevista con nuna chica
argentina sid. 40 - 41
Vi arbetar med text, ordförråd och
övningar.
Text: El dormitorio sid. 42 – 43
Fortsatt arbete med text, ordförråd och
övningar.
El armario y los colores sid. 44 – 45
Vi arbetar med text, ordförråd och
övningar.
Text: Mafalda sid. 46
Libro de
exercicio
Övningar s. 45-46
LÄXA: Lägesord
sid 41
Övningar s. 47-48
LÄXA: ord sid 42
Övningar s. 49-52
Repetition artikel
un/una
Övningar s. 54-55
Läxa: ord sid 44
Övningar s. 27-29
Los numeros: Vi repeterar siffror 30
– 100 och arbetar med texten på sida
55
Vi arbetar med text, ordförråd och
övningar.
Skrivuppgift:
- Rita ditt hus/lägh med alla rum. Skriv
en text om vilka rum som finns och var
de är.
- välj ett rum som du ritar mer detaljerat,
med alla möbler. Skriv en text om det
rummet du har valt, vilka möbler du har
och var de är.
Vacaciones!
1
Tareas
Vi repeterar ord
och fraser vi lärt
oss i kapitlet
LÄXA: siffror 30
- 100 + ord och
fraser från sid 55
Läromedel: Colores 7
2
Entrevista con una chica argentina sida 40 – 42
La Casa

Vilka bokstäver fattas i rummen? Vad heter rummen på svenska?
1. C___a___to de ___a___o
_______________________________
2. C___c___n___
_______________________________
3. D___r___i___o___i___
_______________________________
4. ___u___rt___o d___ ___st___r
_______________________________
5. C___a___to ___e t___ab___jo _______________________________
6. ___e___tí___u___o

_______________________________
Beskriv ditt hem för kompisen brevid. Berätta vilka rum ni har.
Ejemplo:
- ¿Cómo es tu casa/apartamento?
- Hay un vestibulo, dos habitaciones…

Rita en bild av ditt hus/din lägenhet. Skriv vilket rum som är vilket och
måla gärna dit lite möbler som på bilden i textboken.
El dormitorio sida 43

Svara på frågorna på svenska.
3
1. Vad finns mellan sängen och garderoben?
___________________________________________________________________________
2. Vad skämtar Magdalena om?
___________________________________________________________________________
3. Vad finns under Magdalenas soffa?
___________________________________________________________________________
4. Vad tycker hon mest om med sitt rum?
___________________________________________________________________________


Vilka tio möbelord gömmer sig i ordsoppan?
F
B
A
T
R
U
P
S
Q
G
E
H
M
E
S
A
H
I
E
K
S
E
F
L
R
I
L
L
S
J
C
J
B
E
D
O
O
L
T
A
R
R
C
V
C
A
M
A
A
L
I
A
I
I
E
H
L
P
N
F
T
S
T
S
O
F
Á
E
T
O
O
I
E
O
J
L
M
S
E
M
R
L
O
R
S
B
P
V
R
B
I
L
E
F
O
V
A
N
Í
R
O
Ó
D
C
E
D
R
C
A
A
L
N
S
T
O
M
A
A
I
E
Para ihop de spanska orden med rätt svensk översättning
al lado de
mellan
a la derecha de
mittemot
4
entre
framför
enfrente de
under
a la izquierda de
bakom
detrás de
på
delante de
till höger om
debajo de
till vänster om

Översätt följande meningar i din skrivbok
1. La cama está a la derecha de la estantería.
2. La mesita está entre la cama y el armario.
3. La alfombra está debajo de la mesa.
4. La lámpara está a la izquierda de la computadora.
5. El armario está al lado de la cómoda.
6. La silla está delante del escritorio.

Vaför säger ibland del och ibland de la? Titta på meningarna ovan och
förök lista ut regeln.
Del används ______________________________________________________________
De la används ____________________________________________________________

Lyssna när Felipe beskriver sitt rum. Är påståendena sanna eller falska?
V
a) Felipe vive en un apartamento
b) Su casa tiene ocho habitaciones.
c) Su dormitorio es grande.
d) Al lado del televisor está la cómoda.
e) Felipe tiene una computadora.
El armario sida 44

¿Qué color? Vilken färg har sakerna?
1. La tierra (jorden) es _______________________________________________
5
F
2. El carbón (kol) es _________________________________________________
3. El tomate es______________________________________________________
4. El sol es___________________________________________________________
5. El muñeco de nieve (snögubben) es_______________________________
6. La hierba (gräset) es______________________________________________
7. El cielo (himlen) es ________________________________________________
¿Cuál es tu color favorito?
-¿Cuál es tu color favorite?
Vilken är din favoritfärg? Fråga dina kompisar
- Mi color favorito es…
Och fyll i tabellen nedan.
Nombre:

Color favorito
Letras desordenadas
Bokstäverna har hamnat huller om buller. Vilka klädesplagg gömmer dig i
röran?
6
1. tiveosd __________________________
2. Lszaaptlai__________________________
3. saadsalni ________________________ 4. Qveasuro __________________________
5. alfad ____________________________ 6. Sjeeyr ______________________________
7. oatsb____________________________ 8. Esantlpona_________________________

Vad heter klädesplaggen på spanska?
__________________
___________________
______________________
____________________
_______________________________

_______________________
_____________________
________________________________
Hur säger man när det är…
Ett klädesplagg:
Flera klädesplagg:
Un/una:
dos:
7
Vestido
_________________________________
Gorro
_________________________________
Falda
_________________________________
Bufanda
_________________________________
Bota
_________________________________
Chaqueta
_________________________________

Escucha: Vad packar Simón inför sin resa? Skriv ”sí” för det han pratar
om och ”no” för det han inte pratar om.
Guantes ______
Chaqueta ______
Jersey ______
Gorro ______
Bufanda ______
Sandalias ______
Vaqueros ______
Pantalones cortos ______
Gorra _______
Zapatos ______
Botas ______

Escribe los colores. Skriv färgerna inom parentes på spanska.
1. Un vestido _____rojo______ (röd)
2. Una falda _____roja_____ (röd)
3. Un gorro ____________________ (vit)
4. Una gorra ______________ (vit)
5. Un zapato __________________ (svart)
6. Una zapatilla___________(svart)
7. Un jersey ____________________ (gul)
8. Una bufanda___________ (gul)
Färgerna röd, vit, svart och gul ändras beroende på ordet de beskriver.
Hur då?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

¿Qué color? Vad saknas I meningarna? Välj bland färgerna I rutan.
Negras
Marrones
Rojo
Verdes
8
Blanco
Amarilla
Azul
1. Los zapatos son _________________________________________
2. La falda __________________________________ es muy bonita.
3. Las botas son ___________________________________________
4. El vestido es _____________________________________________
5. El sillón es _______________________________________________
6. La silla es _______________________________________________
7. Los pantalones cortos son _______________________________
Översätt meningarna ovan till svenska i din skrivbok.
En la tienda sida 55

Hitta uttrycken på sidan 55 i textboken och skriv dem på spanska
1. Jag behöver shorts ______________________________________________________
2. Den är väldigt häftig ____________________________________________________
3. Ursäkta, var är provrummen? ____________________________________________
___________________________________________________________________________
4. De är till höger om kassan _______________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Var är kassan? __________________________________________________________
6. Vad kostar de? _________________________________________________________
7. Vad kostar t-shirten? _____________________________________________________
8. De kostar 100 pesos. _____________________________________________________
9
9. Den kostar 50 pesos _____________________________________________________
10. Jag är hungrig _________________________________________________________
Vad är det för skillnad på está och están? __________________________________
___________________________________________________________________________
När använder man cuesta? ________________________________________________
När använder man cuestan? _______________________________________________

¿Cuánto cuesta/n?
Hur mycket kostar kläderna?
Ejemplo:
Arbeta i par. Följ exemplet.
-¿Cuánto cuesta la camiseta?
Hitta på egna priser.
-La camiseta cuesta 70 pesos.
10