Anvisningar om hur man som användare kan använda applikationer

advertisement
Information
2014-09-15
Sid: 1 / 1
Anvisningar om hur man som användare kan använda applikationer som finns
på AppCenter. Gäller endast personal på UF!
Ett antal Applikationer/program går att köra via det som kallas AppCenter (Application Center).
När man hanterar en applikation via AppCenter spelar det ingen roll hur användarens dator är
konfigurerad. Det spelar med andra ord t.ex. ingen roll vilken Java-version man har eller om
applikationen kanske kräver en speciell plug-in, allt hanteras av AppCenter.
Hur använder man AppCenter?
Använd valfri webbläsare (Explorer, Crome eller liknande) och gå till:
http://appcenter.user.ki.se/
Postadress
Karolinska Institutet
SE-171 77 STOCKHOLM
Org. Nummer 202100 2973
Handläggare
ITA/Service Manager
Johan Hagelin
Telefon
08-524 800 00, vx
08-524 869 32, dir
E-post
[email protected]
Webb
ki.se
Information
2014-09-15
Sid: 2 / 1
Logga in och använd prefixet user\ framför ditt användarnamn.
Markera ”This is a private computer”.
Och klicka på ”Sign in”
Postadress
Karolinska Institutet
SE-171 77 STOCKHOLM
Org. Nummer 202100 2973
Handläggare
ITA/Service Manager
Johan Hagelin
Telefon
08-524 800 00, vx
08-524 869 32, dir
E-post
[email protected]
Webb
ki.se
Information
2014-09-15
Sid: 3 / 1
Beroende på vilka applikationer man har fått behörighet till så syns ikonerna på skrivbordet:
Klicka på den applikation man vill använda:
Postadress
Karolinska Institutet
SE-171 77 STOCKHOLM
Org. Nummer 202100 2973
Handläggare
ITA/Service Manager
Johan Hagelin
Telefon
08-524 800 00, vx
08-524 869 32, dir
E-post
[email protected]
Webb
ki.se
Information
2014-09-15
Sid: 4 / 1
Följande dialogruta kommer upp:
Kryssa i rutan ”Fråga inte om fjärranslutningar från den här utgivaren”
Klicka ”Anslut”.
Det kan ta en liten stund innan applikationen startar!
Postadress
Karolinska Institutet
SE-171 77 STOCKHOLM
Org. Nummer 202100 2973
Handläggare
ITA/Service Manager
Johan Hagelin
Telefon
08-524 800 00, vx
08-524 869 32, dir
E-post
[email protected]
Webb
ki.se
Information
2014-09-15
Sid: 5 / 1
Beroende av vilken applikation man vill använda kan dialogrutor dyka upp. I detta exempel är det
Excel som vill ha initialer:
Klicka ”OK”
Och använd applikationen.
Postadress
Karolinska Institutet
SE-171 77 STOCKHOLM
Org. Nummer 202100 2973
Handläggare
ITA/Service Manager
Johan Hagelin
Telefon
08-524 800 00, vx
08-524 869 32, dir
E-post
[email protected]
Webb
ki.se
Download