SCK Ortopedi

advertisement
SCK
Sarkom
Centrum
Karolinska
Ortopedi
Uppdrag
Diagnostisera och behandla mesenkymala tumörer i
• rörelseapparaten
• thoraxväggen
• även barnen!
• ffa. maligna mesenkymala tumörer = sarkom
SCK Ortopedi
organisation – aktiviteter/vecka
30 remisser
20 konsultsvar
10 nybesök
9 operationer
(5 benigna, 2 sarkom och
2 patologiska frakturer/skelett-metastaser)
2/3 Stockholm
1/3 utomlän
15 återbesök
Biopsi
öppen, kirurgisk
mellan/grov nål, True-cut
fin nåls aspirations cytologi =
FNAC
SCK Ortopedi
fredag 8.30
Patient
+kontaktsjuksköterska
radiolog
cytolog
bedömning
punktion
röntgen/DT/MRT
nålbiopsi
ultraljudsledd
DT-ledd
ortoped
anamnes
fysikalisk undersökning
information
Fin
Nåls
Aspirations
Cytologi
Snabb, komplikationsfri
Ca. 1500kr
SCK - multidisciplinär organisation
•  diagnostisk konferens måndagar 14.30
cytolog/patolog
ortoped
trippeldiagnostik
radiolog
SCK - multidisciplinär organisation
•  terapikonferens måndagar 14.30
ortopedkirurg
allmänkirurg
onkolog
barnonkolog
Resultat
mycket snabb preop.utredning/staging
kort eller ingen väntetid för operation
korta vårdtider
95% behöver inte amputeras
2-15% lokala recidiv
70% botas
Sarkomcentra i Sverige
• 
• 
• 
• 
• 
Lund
Göteborg
Linköping
Stockholm
Umeå
Om skelettförändringar…
gör den inte ont….
så betyder det att den inte växer,
och då är det oftast ett bifynd
Indikation för utredning
•  värk/smärta och
aktiv/aggressiv
•  benprocess synlig på
röntgen
•  patologisk fraktur
Utredning
•  röntgen
•  MRT
•  biopsi
metastaser?
•  röntgen eller DT av lungorna
•  skelettscintigrafi
•  PET/DT
nålbiopsi ger ofta diagnos
Infektion? Benignt/malignt? Sarkom?
9-årig pojke med värk i
vänster underben.
kamal 861005
Insufficiensfraktur!
röntgenologisk diagnos,
besvärsfri 6 månader senare
Icke-ossifierande fibrom (NOF)
Röntgenologisk diagnos, ingen biopsi, bifynd, förklarar
inga symptom, självläkande
Osteochondrom = cartilaginär exostos
ofta ett bifynd, mekanisk smärta kan vara op. indikation
15-årig flicka med lång anamnes på värk och ömhet
vä. clavikel, öppen biopsi med vävnadsodling:
lågvirulent osteomyelit, växt av Proprionibakterium
acne
3 månaders antibiotikabehandling
2 år senare
8-årig pojke med värk/smärta vä. fotled
Chondromyxoidfibrom, aktiv benign bentumör
utskrapning och bentransplantation
Osteosarkom 15/år
•  10-20 år
•  metafysär destruktion
•  dist femur
prox tibia
prox humerus
•  högmalign
hematogen metastasering till lungorna
Osteosarkom 15/år
•  pre- och postoperativ cytostatika ca. 7 mån
•  lokal excision med vid kirurgisk marginal
och skelett-rekonstruktion
•  ca. 5% amputationer
•  65% botas
•  13-årig pojke
cytologi
•  lokal excision av distala femur
•  vid marginal
•  11-årig flicka med lokal
värk/smärta
•  misstolkat först som
Mb Schlatter, sen som
insufficiensfraktur
ingen tumör i epifysen
•  MRT efter preop. cytostatika
mjukdelskomponent omgiven
av förkalkat periosteum
•  lokal excision
•  vid marginal
•  allogent bengraft
•  frisk 7 år postop.
normal funktion
läkta osteotomier
•  4 årig mycket livlig pojke,
ramlar ner från säng och
söker med smärta i vä.
axel
•  rtg visar oklar skelettförändring och patologisk
fraktur
•  MRT visar
tumörutbredningen
•  lokal excision
•  vid marginal
•  vaskulariserad fibulagraft
med tillväxtzon
•  14-årig pojke
•  lokal excision av distala radius
•  vid marginal
•  vaskulariserad fibulagraft
•  frisk 7 år postop.
•  normal funktion
•  9-årig flicka
knöl på distala ulna, osteosarkom
Ewings sarkom
10/år
•  5-20 år
•  diafysär destruktion
•  bäcken/revben/femur/tibia/fibula/humerus
•  högmalign / hematogen metastasering till
lungorna
Ewings sarkom
10/år
•  pre- och postoperativ kemoterapi ca. 7 mån
•  ev. pre- eller postop. strålbehandling
•  lokal excision med vid kirurgisk marginal
och skelett-rekonstruktion
•  80% botas
• 18-årig pojke
• söker ortopedakuten med
värk och svullnad 1 månad
• röntgen nästan normal
• MRT beställs
• MRT efter 3 månaders
neo-adjuvant cytostatikabehandling
Mjukdelssarkom hos barn
subkutana/intramuskulära/intermuskulära
Synovialt sarkom
MalignPeriferNervSkideTumör (MPNST)
Rhabdomyosarkom
Juvenilt Fibrosarkom
DematoFibroSarkomaProTuberans (DFSPT)
15-årig, ishockeyaktiv pojke som får ett kontusions
våld mot vaden, en knöl noteras senare
Röntgen och ultraljud påvisar ”hematom och heterotop
bennybildning, ej malignt”
MRT: 8x6x4cm stor nekrotisk tumör
Biopsi: synovialt sarkom
DT pulm: multipla bilataterala lungmetastaser
synovialt sarkom Infantilt/juvenilt fibrosarkom
Diagnostisk translokation t(12;15) (p13;q26)
Cytostatika, ibland även mindre operation
MPNST
•  1 årig flicka
•  lokalt tumörrecidiv
efter tidigare excision
•  underbensamputatio
n
Download