Doc - Mazda Press Portal

advertisement
Mazdas radarövervakning får
”Euro NCAP Advanced Award”
39.11/10.08.24/PL
Mazdas säkerhetssystem för radarövervakning, RVM, som bl.a. finns till mellanklassbilen
Mazda3, får i samband med bilsalongen i Frankfurt i mitten av september ta emot en
speciell utmärkelse från säkerhetsorganisationen Euro NCAP, ”Euro NCAP Advanced
Award”.
Euro NCAP testade Mazda RVM och imponerades av systemets många säkerhetsfördelar.
Systemet hjälper föraren att undvika farliga situationer i samband med t.ex. filbyte på
motorvägar. Mazda RVM har två microvågsradarenheter med vidvinkel monterade under
bakljusen på var sida innanför den bakre stötfångaren. Systemet varnar föraren för bilar i
döda vinkeln och för bilar som närmar sig bakifrån med en hastighet överstigande 60
km/tim.
Systemet upptäcker bilar som närmar sig på varje sida om en Mazda3 upp till 50 meter
bakom bilen. Systemet varnar föraren genom två indikatorlampor placerade i nedre delen av
de båda A-stolparna. En lampa tänds på den sida där fara upptäckts. Om föraren slår på
blinkersen och försöker svänga, börjar varningslampan att blinka samtidigt som en
varningssignal ljuder. Systemet fungerar även i dåligt väder och upptäcker alla typer av
fordon, även motorcyklar.
Mazda Motor Sverige
Faktorvägen 9, 434 37 Kungsbacka
Tel: +46 300 31800, Per Lidström +46 768 750 815
[email protected], www.mazda-press.se
1/2
Närmare fem procent av alla olyckor sker mellan bilar som kör åt samma håll. Av
dessa orsakas nästan 80 procent på grund av filbyte. Med Mazda RVM kanmmer än
hälften av alla dessa olyckor förhindras.
Mazda var den första japanska biltillverkare som i Europa införde ett radarbaserat
varningssystem för fordon i döda vinkeln tillsammans med ett övervakningssystem av
bakomvarande fordon, som nalkas både på vänster och höger sida. Redan 2008 fanns
RVM-systemet på Mazda6. Året efter fick Mazda3 och CX-7 samma säkerhetssystem, vilket
nu också kommer på helt nya CX-5, som får världspremiär på bilsalongen i Frankfurt.
Det var under fjolåret som Euro NCAP Advanced började uppmärksamma biltillverkare
som utvecklat ny säkerhetsteknik och som bevisligen ger en säkrare körnin g.
Euro NCAP är en oberoende organisation som genomför krocktester och som ägs av
olika konsumentorganisationer, motorfederationer och trafiksäkerhetsverk från ett flertal
europeiska länder. Organisationen har sedan 1997 genomfört sina krocktester på nya
bilmodeller.
Säkerhet har alltid varit ett prioriterat område för Mazda. Mazda3 fick högsta betyg, fem
stjärnor, i det nya och mer omfattande testprogrammet 2009, liksom nya Mazda6, medan
både Mazda2 och Mazda5 fick högsta betyg, fem stjärnor, i det äldre testprogrammet
2007 respektive 2005.
Mazda Motor Sverige
Faktorvägen 9, 434 37 Kungsbacka
Tel: +46 300 31800, Per Lidström +46 768 750 815
[email protected], www.mazda-press.se
2/2
Download