Toyota och Mazda överens om
licensavtal gällande hybridteknologi
13.10/10.03.29/PL
Toyota Motor Company och Mazda Motor Corporation har skrivit ett licensavtal som ger
Mazda rätten till att använda hybridteknologin från dagens Toyota Prius.
Genom detta avtal planerar Mazda att kombinera denna hybridteknik med sina egna nya
motorer i nästa generations SKY Concept, som redan är under utveckling. Mazda skall
utveckla och tillverka en ny hybridbil i Japan och målet är att börja sälja denna nya hybridbil
i Japan under 2013.
Med ett policymässigt ansvarstagande för den globala miljön började Toyota sälja den första
massproducerade hybridbilen, Prius, redan 1997. Sedan dess har Toyota tillverkat över 2,3
miljoner hybridbilar till över 70 olika länder.
För att ytterligare öka sina ansträngningar för en bättre miljö har Toyota uttryckt möjligheter
för andra företag att använda dess hybridteknologi.
Baserat på sin långsiktiga vision om teknikutveckling, Sustainable Zoom-Zoom, har Mazda
som mål att globalt sett minska den totala bränsleförbrukningen i sina fordon med 30
procent till år 2015, jämfört med 2008 års siffror. För att fortfarande kunna erbjuda alla sina
kunder runtom i världen verklig körglädje, men även mycket säkra och miljövänliga bilar, har
Mazda antagit ”Building Block Strategy”.
Genom denna strategi skall Mazda inom de närmaste åren utveckla nya snålare motorer
och drivlinor samt lättare bilar. Start/stopp-system, som redan finns på vissa modeller,
system för att ta tillvara på bromsenergi samt hybridsystem kompletterar på sikt Mazdas
ansträngningar att minska sina produkters miljöpåverkan.
Genom detta avtal kommer båda företagen att erbjuda teknologier och produkter med
mycket stora miljömässiga fördelar till så många människor om möjligt.
Mazda Motor Sverige
Faktorvägen 9, 434 37 Kungsbacka
Tel: +46 300 31800, Per Lidström +46 768 750 815
[email protected], www.mazda-press.se
1/1