Mazda5 - Mazda Press Portal

advertisement
PRESSINFORMATION
Mazda Motor Sverige
8 maj 2008
21.08/08.05.08/PL
Mazda Stockholm Triathlon
- nya tuffa utmaningar
Mazda Motor Sverige blir titelsponsor för Stockholms nyaste sport- och
motionsevenemang, Mazda Stockholm Triathlon.
Mazda har under ett par framgångsrika år sponsrat världens största triathlon, The
London Triathlon, och valde att i år bli titelsponsor för tävlingen. Redan tidigare var
Mazda UK titelsponsor för Mazda Blenheim Triathlon, på det stora godsets ägor, känt
från Winston Churchills dagar.
Mazda Stockholm Triathlon är en ny folklig utmaning som formats så att alla
intresserade, oberoende av kunskap och träningsnivå, ska ha möjlighet att delta.
Tävlingen erbjuder tre olika nivåer från enklare motionsdistans till den olympiska
distansen. Deltagarna kan välja att tävla såväl individuellt som i stafettlag om tre
personer, där en lagmedlem simmar, en cyklar och en springer.
- Vi har följt hur The London Triathlon i ett nära samarbete med Mazda utvecklats till
att bli världens största triathlontävling, säger Martin Englund, VD IMG. Vi är
övertygade om att detta samarbete med Mazda Motor Sverige ger oss möjligheten
att utveckla Stockholm Triathlon till att bli en av de största triathlontävlingarna i
världen. Mazda har visat att de är redo att ta en viktig roll i arbetet med att få sporten
triathlon att växa sig stark i Sverige och titelsponsorskapet av Mazda Stockholm
Triathlon är ett bevis på det åtagandet.”
PRESSINFORMATION
Mazda Motor Sverige
8 maj 2008
- Spänningen, mångsidigheten och det fysiska idrottsutövandet i triathlon är något
som passar vårt varumärke, säger Klaus Oest, VD Mazda Motor Sverige. Mazdas
samarbete med de engelska triathlon-arrangörerna har varit högst positivt och vi vill
gärna fortsätta på denna väg.
- Med Stockholm som skådeplats och möjligheten för deltagarna att bl.a. cykla på
avstängda gator mitt i de centrala delarna, är det mycket intressant för oss att vara
en del av detta nya sport- och motionsarrangemang. Hela vår Zoom-Zoom filosofi
handlar ju om glädjen och känslan av att göra någonting positivt, lekfullt eller på
allvar.
Premiärdagen för Mazda Stockholm Triathlon äger rum den 24 augusti på
Djurgården, Stockholm. Individuella anmälningar och laganmälan kan göras fram till
och med veckan innan evenemanget. För anmälning eller ytterligare information
besök www.stockholmtriathlon.se
21.08/08.05.08/PL
För ytterligare information kontakta;
Mazda Motor Sverige PR
Per Lidström, +46 768 750 815
Download