Doc - Mazda Press Portal

advertisement
Mazda i Europa sedan millennieskiftet
41.10/10.09.17/PL
Vid millennieskiftet hade Mazdas närvaro i Europa vuxit sig betydligt mycket starkare
än vad den var när det japanska företagets enda helägda säljbolag huserade i en tom, tysk
villa i början av 1970-talet. Den nya organisationen, det drygt ett år gamla Mazda Motor
Europe (MME), fanns nu tillsammans med Mazda Tyskland i Leverkusen-Hitdorf i en stor
byggnad med gott om lediga kontorsrum. I belgiska Willebroek, nära Mazdas
hamnanläggning i Antwerpen, fanns sedan 1998 Mazda Logistics Europe (MLE), i samma
byggnad som det europeiska centrallagret för delar och tillbehör. Och i Oberursel utanför
Frankfurt fanns sedan 1990 Mazdas europiska utvecklings- och designcenter. Nu var Mazda
redo för att fortsätta att växa i Europa.
Mazda Motor Europe
Mazda Logistics Europe
Mazda Motor European R&D Centre
Hemma i Japan hade planeringen och utvecklingen pågått en längre tid av det nya
modellprogrammet i Mazdas ”Millennium Plan”, där begreppet Zoom-Zoom föddes. I Europa
började MME:s ledning diskutera en strategi där de största oberoende distributörerna skulle
tas över för att Mazda ytterligare skulle kunna utveckla de olika återförsäljarenäten.
Orsakerna till dessa investeringar var självklara – att på lång sikt säkerställa viktiga
funktioner som strategi, planering, marknadsföring, försäljning och kommunikation, vilket
skulle öka effektiviteten och harmonisera det nya marknadsföringsbudskapet var du än
befann dig i Europa. Givetvis skulle oberoende distributörer finnas kvar på de marknader
där lokal expertis och återförsäljarenät utgjorde den bästa lösningen.
Mazda Motor Sverige
Faktorvägen 9, 434 37 Kungsbacka
Tel: +46 300 31800, Per Lidström +46 768 750 815
[email protected], www.mazda-press.se
1/4
År 2000 övertog Mazda distributionen i Italien och Spanien och året
efter i Frankrike. Senare även i Storbritannien och Schweiz. Redan tidigare
hade Mazda dotterbolag i Tyskland och Portugal. Samtidigt förflyttades MME:s
personalchef Bruno Müller från Oberursel till Leverkusen-Hitdorf och han fick även
personalansvaret för Mazda Tyskland.
”2001 var Mazda Motor Europe fortfarande ganska obestämbart
till sin företagsform och saknade affärsmässiga processer. Vi var
så få att våra kontor gapade ganska tomma. Det var verkligen en
spännande utmaning att få vara med och bygga upp den
europeiska Mazda-organisationen”, minns Bruno Müller.
Mazda öppnade sin andra hamnanläggning i Barcelona 2002.
Härifrån transporterades nya bilar vidare till Italien, Spanien,
Schweiz och Portugal. Samtidigt förbättrades den interna
Bruno L. Müller
strukturen vid huvudkontoret i Leverkusen med nya avdelningar
för bl.a. marknadsföring och PR.
“Det fanns inga gemensamma modellanseringar i Europa före 2001, säger Bruno Müller. De
allra flesta arrangemangen var lokala. De var mycket traditionella och långt ifrån så
spännande och intressanta som dagens europeiska produktlanseringar. Våra montrar vid de
internationella bilutställningarna var också mycket lokalt präglade och vi saknade ett
gemensamt budskap.”
År 2002 hade de åtta första medarbetarna från början av 1970-talet ökat till en bit över ett
hundra och Mazda var på väg att förändra sin varumärkesimage. Denna vår lanserades den
första Zoom-Zoom produkten, nya Mazda6, vid ett gemensamt europeiskt
pressarrangemang i Rom. Försäljningen i Europa ökade under året med elva procent till
totalt 168.000 bilar
.
Mazda Motor Sverige
Faktorvägen 9, 434 37 Kungsbacka
Tel: +46 300 31800, Per Lidström +46 768 750 815
[email protected], www.mazda-press.se
2/4
2003 lanserades Mazda2, Mazda3 och nya sportkupén RX-8 med
rotationsmotor och ett nytt dotterbolag i Österrike etablerades, vilket snart
började exportera bilar till flera länder i forna öst-Europa. Under året startade
även ett nytt dotterbolag i Danmark, som året efter utökades med Sverige och Norge.
En tredje hamnanläggning öppnades i Rotterdam, som främst skickade sina bilar vidare till
en ökande marknad i Storbritannien och försäljningen i Europa ökade med ytterligare 25
procent till 223.000 enheter
Mazda6, 2002
Mazda2, 2003
Mazda RX-8, 2003
I fem år framåt noterades nya försäljningsrekord i Europa varje år och rekordnivån 320.000
bilar nådde Mazda år 2008. Fjorton nya säljbolag startades under samma tid och dessa var
nu totalt 22 stycken. Samtidigt öppnades en fjärde hamnanläggning i Bremerhafen för vidare
distribution av bilar till Skandinavien och Ryssland.
”Det finns mycket att vara stolt över, förutom våra försäljningsökningar, säger Bruno Müller.
Vi ISO-certifierades både i Belgien och här i Leverkusen. Vi implementerade begreppet
‘One Mazda’, men allra mest stolt är jag nog över att vi under denna tid skapade en
organisation med professionella medarbetare på varje nivå och ett företag med klara
strukturer och processer.”
Trots det hårdnande ekonomiska klimatet har Mazda under de senaste åren satsat på flera
välgörenhetsprojekt. Under 2008 donerade Mazda 35 nya BT-50 pickuper, utrustade som
brandbilar, för att snabbt kunna sättas in mot skogsbränder i Grekland. Under de tre senaste
åren har sex olika nationella Mazda-bolag samarbetat med SOS Barnbyars olika projekt.
Mazda Motor Sverige
Faktorvägen 9, 434 37 Kungsbacka
Tel: +46 300 31800, Per Lidström +46 768 750 815
[email protected], www.mazda-press.se
3/4
Idag är Mazda Motor Europe ett helt annat företag än det var för bara
tio år sedan med en enhetlig varumärkesimage och en nära nog fördubblad
försäljning. Från att ha varit bara åtta anställda i början av 1970-talet sysselsätter
Mazda Motor Europe idag mer än 280 personer från fler än tjugo olika länder vid sitt
huvudkontor i tyska Leverkusen-Hitdorf. Mazda Motor Europe har utvecklats till en sann
europeisk organisation som står på en stark grund för en fortsatt framgångsrik expansion
under kommande år.
Mazda Motor Sverige
Faktorvägen 9, 434 37 Kungsbacka
Tel: +46 300 31800, Per Lidström +46 768 750 815
[email protected], www.mazda-press.se
4/4
Download