PRESSINFORMATION
Mazda Motor Sverige
26 april 2008
18.08/08.04.26/PL
Mazda belönas för ny
partikelfilterteknologi
Det japanska ingenjörsförbundet inom fordonsindustrin har beslutat att tilldela Mazda
Motor Corporation en utmärkelse för företagets forskning om förbränningsprocessen
av katalysatorer i partikelfilter hos dieselmotorer.
Priset heter officiellt "Outstandning Technical Paper Award" och kommer att delas ut
den 22 maj vid The Society of Automotive Engineers of Japans 58:e årliga kongress i
Pacifico Yokohama Convention Center.
Det är Mazdas ledande forskning av förbränningsprocessen för att försöka eliminera
partiklar, mestadels sot, från dieselmotorers avgaser, som uppmärksammats. Det
Hiroshima-baserade företaget har utvecklat en egen analytisk metod som visar att
syrets förändringsegenskaper som katalysator spelar en viktig roll för att öka
förbränningen av partiklar. Denna vetskap gör det möjligt att utveckla högeffektiva
partikelfilter till framtidens dieselmotorer. Men metoden kommer även att kunna
användas till dieselmotorer inom andra områden än bilindustrin. Mazda får
ingenjörsförbundets utmärkelse för dessa framsteg, vilka ger konkreta riktlinjer för
utveckling inom ett brett område av framtida teknologier för dieselmotor.
Dieselmotorer har blivit mer och mer populära, inte minst i Sverige, på grund av
motorns betydligt lägre bränsleförbrukning och därtill minskade avgaser av CO2.
Dock måste en särskild förbränningsprocess användas för att ta bort olika partiklar,
som t.ex. sot. Denna process kräver att avgaserna hettas upp. Detta i sin tur kräver
extra bränsle, vilket är en av orsakerna till försämrad bränsleekonomi.
Mazda skall använda sin nyutvecklade analytiska metod för att hitta möjligheter att
öka partikelförbränningen och därmed avsevärt minska bearbetningstiden i
processen. Genom att utveckla denna nya teknologi kommer Mazdas framtida
dieselmotorer att kunna minska bränsleåtgången och samtidigt ge ännu renare
avgasutsläpp med mindre CO2.
18.08/08.04.26/PL
För ytterligare information kontakta;
Mazda Motor Sverige PR
Per Lidström, +46 768 750 815