Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Är Bioptron

advertisement
Hur hjälper behandling med Bioptron
immunsystemet?
Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt.
• Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte.
• Aktiverar celler som bryter ner mikrober.
• Aktiverar celler som attackerar virus och tumörer.
Är Bioptron Ljusbehandling samma som
behandling med laserljus?
Nej, det är inte samma som laserbehandling.
BIOPTRON Pro1
Biopron sänder ut ljus med en mycket bred våglängd.
Bioptron genererar ett lågenergiljus, vilket gör att man får en
minimal värmeeffekt och som gör behandlingen säkrare.
Bioptron apparatur avger ljus med ett brett sken för att möjliggöra
exponering av större behandlingsområdet.
Är Bioptron dyr?
Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger,
innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.
BIOPTRON 2
Är Bioptron säker?
Ja, Bioptron-strålning är säker och det finns inga bieffekter.
Var får jag mer information om Bioptron?
Ytterligare information finns på Galomedicals hemsida
www.galomedical.se
Support & Service: 035-265 10 28
Slottsmöllan • 302 31 Halmstad
Tel 035-265 10 28 Fax 035-265 10 29
[email protected]
www.galmedical.se
BIOPTRON Compact III
IMMUNSYSTEMET
information för patienter
BIOPTRON Ljusstrålning är en behandling som syftar till att stärka immunförsvaret och är inte
en kurativ (botande) åtgärd vid behandling av autoimmuna sjukdomar. BIOPTRON Ljusbehandling stärker immunförsvaret och förebygger latentliggande sjukdomar.
Vad är immunsystemet?
Immunsystemet består av specialiserade celler och
organ som skyddar kroppen mot angrepp av “angriparna” utanför kroppen. Dessa inkräktare, även
kallade mikrober (eller bakterier), såsom virus, parasiter och svampar. Immunsystemet övervakar också
celler inuti kroppen och tar bort alla som är skadade
(t.ex. infekterade celler och cancerceller etc.).
Det finns många olika typer av immuna celler, de
celler som är indelade i grupper och varje grupp har
en något annorlunda funktion. Immunceller “pratar”
med varandra genom att avge speciella kemikalier
som kan aktivera andra immunceller och styra dem
dit där de behövs.
När invaderande mikrober kommer in i kroppen,
såsom partiklar av influensavirus angrips halsen. Då
aktiveras särskilda typer av immunceller som “patrullerar” i vävnader. Dessa celler identifierar invaderande mikrober som “främmande” och förstör så
mycket som de kan. Samtidigt så har en annan typ
av immuna celler avgett “Rapporter” vad som händer och “rekryterar” andra grupper av immunceller
att bekämpa invaderande mikrober.
Förhoppningsvis blir mikrober förstörda och har försvunnit helt. Om immunförsvaret inte skulle reagera
på detta sättet, skulle mikrober orsaka en kraftig infektion som kan vara dödlig inom några dagar.
Immunceller kan känna igen och komma ihåg miljontals olika mikrober, en särskild grupp av immunceller (s.k. B-celler) producerar speciella proteiner (som
kallas antikroppar) som inriktar sig på att känna
igen mikrober. Varje antikropp är specifik för en typ
av mikrob (t.ex. vanlig förkylning virus).
Många immunceller produceras i en orgel i halsen
som kallas bräss. Bräss är mest aktiv i spädbarn
och barn, och börjar urarta efter puberteten. Andra
viktiga immunceller är den cell som produceras i
benmärg, lymfkörtlar och mjälte.
LJUS PÅVERKAR DIN HÄLSA
IMMUNSYSTEMET
information för patienter
Vilka problem kan uppstå i immunsystemet?
Immunstörningar kan delas in i två huvudtyper; 1) nedsatt immunitet och 2) överaktivt
immunförsvar.
Minskad immunitet uppstår när immunförsvaret är nedsatt eller ineffektivt. Detta innebär att
en person har större sannolikhet att få en infektion.
Överaktiv immunförsvar inträffar när immunceller attackerar friska kroppsvävnader (kallad
autoimmun sjukdom), eller när den normala immunreaktionen blir kraftigt överdrivna (t.ex.
allergi, astma).
Vad orsakar nedsatt immunitet?
Minskad immunitet kan uppstå av flera skäl. Ibland föds man med genetiska sjukdomar som
påverkar immunsystemet (kallas kongenitala immunasjukdomar). Andra människor förvärvar
immunbrist, t.ex. efter att bli smittade med hiv (humant immunbristvirus) och utvecklar aids,
(förvärvat immunbristsyndrom).
Vissa typer av läkemedel kan understyra immunfunktionen, t.ex. cytostatika, kortison steroider
och anti-avvisande medicinering (ges för att förhindra avstötning av transplanterade organ).
Minskad immunfunktion kan också orsakas av dåliga matvanor (t.ex. vitamin/ mineral brist),
mycket alkohol, rökning, brist på motion, brist på sömn, psykisk stress eller depression, och
ökad ålder. Förekomsten av vissa sjukdomar kan också minska immunfunktionen, t.ex. cancer
(inklusive leukemi och lymfor), diabetes, virusinfektion, leversjukdom och lungsjukdomar.
Vad är de vanliga symptomen
på nedsatt immunitet?
Den exakta symptomen beror på hur allvarlig immunfunktionen är nedsatt och vilka typ (er) av immunceller som påverkas.
Lindrigt nedsatt immunfunktion resulterar ofta i en
ökad mottaglighet för infektioner, t.ex. förkylningar,
halsont, influensa. Mer allvarligt nedsatt immunitet
kan ge infektion med mikrober som kroppen normalt skulle förstöra, såsom svampar och parasiter
infektioner. Svår nedsättning av immunförsvaret
kan leda till överväldigande infektion från många typer av mikrober (t.ex. pneumoni, tuberkulos,
diarré, svåra sår i munnen, huden eller tarm) och
utveckling av tumörer (i synnerhet i lymfkörtlar/
mjälte och hud).
Behandla 4-10 min, 1–2 ggr.dag
LJUS PÅVERKAR DIN HÄLSA
www.galomedical.se
Kan något göras för att förbättra immunsystmet?
Tyvärr finns det inga läkemedel som ökar aktiviteten i immunsystemet. Den enda åtgärd är att
försöka att hålla immunförsvaret i gott skick genom att äta en balanserad kost, regelbunden
motion, inte röka cigaretter, alkohol i måttliga mängder etc.
En ny innovativ typ av behandling är Bioptron som bidrar till att stimulera immunförsvaret
genom ljusbehandling
Vad är ljusbehandling?
Ljus är en form av energi och har “vågliknande” egenskaper. Skillnaden mellan de olika färgerna på ljuset bestäms av deras våglängd (figur 1). Ljus har använts som ett läkande verktyg
sedan urminnes tider. Forskare har nu en bättre förståelse för vilka komponenter av naturligt
ljus som kan användas för att stimulera läkning. Detta har lett till utvecklingen av optiska enheter för att producera olika typer av “medicinskt användbart” ljus, som BIOPTRON.
UV ljus
Synligt ljus
Infrarött ljus
Figur 1
BIOPTRON ljus våglängd [ λ ] nm
Hur påverkar Bioptron ljusbehandling
människokroppen?
BIOPTRON är godkänd medicinteknisk apparatur som avger ljus
med olika våglängder, vilket motsvarar synligt ljus och en del av
spektrat i infraröd strålning. Bioptronljuset är kliniskt dokumenterat
för stimulering av biologiska reaktioner som har positiv effekt på
cellulär nivå. Viktigt. Ingen skadlig (UV) strålning är förekommande
i Bioptron apparaturer.
Bioptron enheten hålls över hudytan och energi från det utsända
ljuset tränger ner i underliggande vävnader (figur till höger).
Hudlager
Cellen
Detta ger en biologisk reaktion, kallad foto-biostimulation, vilket resulterar i positiva reaktioner inom dessa vävnader som kan leda till
att främja och påskynda läkning.
LJUS PÅVERKAR DIN HÄLSA
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards