Till gymnasielärare
2015-09-08
Inbjudan till lärarvisning
Måndag 19 oktober kl 17–18.30
Anna Odell
Okänd, kvinna 2009-349701 – sex år senare
Okänd, kvinna 2009-349701 är ett verk som alla hade en åsikt om, men som få har sett. Sex år
efter den hätska debatt som omgärdade verket presenterar Kulturhuset Stadsteatern samtliga
delar i Anna Odells konstprojekt, från Liljeholmsbron till rättegångssalen.
Anna Odell blev inte bara rikskänd utan även föraktad, hånad och åtalad när hon, i och med Okänd,
kvinna 2009-349701, iscensatte en psykos på Liljeholmsbron en januarikväll 2009. Det blev den första
bekantskapen för en bred publik med ett av Sveriges mest särpräglade, unga konstnärskap. Redan
innan den dåvarande konstfacksstudenten visat sitt verk stormade debatten i media. En debatt som
skymde de frågor Anna Odell ville diskutera med Okänd, kvinna 2009-349701, bland annat om
tolkningsföreträdet och tilltalet inom psykiatrin. Vart tar patientens röst vägen? Nu ges alltså
allmänheten möjlighet att se verket i sin helhet.
Till denna utställning producerar Kulturhuset Stadsteatern en lärarhandledning som ger en bakgrund
till konstprojektet men också förslag på frågor att diskutera och övningar att göra tillsammans.
Konstverket väcker en rad frågor som fortfarande är relevanta. Var går gränsen för en konstnär
arbete, vad skiljer detta från en journalists sätt att arbeta med undersökande journalistik, om fiktion
och verklighet och vad som händer när konst, verklighet och media smälts ihop.
Kulturhusets Stadsteatern inbjuder er som arbetar med estetiska ämnen, media, samhällskunskap,
filosofi och svenska att få en visning av utställningen och en genomgång av lärarhandledningen.
Utställningen pågår mellan den 17 oktober 2015–17 januari 2016 i Galleri 5, våning 5.
Under utställningsperioden erbjuds även möjlighet att boka gruppbesök i utställningen.
Kontakta Helen Karlsson, tel 072-58 48 041 (mån-ons) eller via epost
[email protected] för tider och priser.
Lärarvisningen är avgiftsfri!
Lärarvisningen är avgiftsfri, men obligatorisk föranmälan. Sista anmälningsdag är fredagen den 16
oktober. Anmäl ditt intresse till [email protected]. Den som efter anmälan
inte närvarar på lärarvisningen, debiteras 200 kr. Lätt förtäring serveras.
Varmt välkommen!
Helen Karlsson
Curator konstpedagogik & progam
Kulturhuset Stadsteatern
Kristina Gellerstedt
konstpedagog