Övervakningsteknik - tummen i
ögat eller trygghetstjänst?
CMTS inbjuder till ett fakultetsövergripande seminarium om övervakningsteknikens möjligheter och dess konsekvenser sedda ur några LiU-forskares
perspektiv.
Vad kan man göra rent tekniskt? Viiveke Fåk, ISY
Övervakning - för säkerhets skull? Elin Palm, CTE
Samtalsledare Helen Dannetun, dekan på teknisk fakultet.
Plats: Visionen, B-huset, Campus Valla
Tid: tisdagen den 19 oktober kl. 16.15
Efter seminariet serveras en lättare förtäring varför vi är tacksamma om ni
anmäler att ni tänker komma. Anmälan görs senast den 18 oktober till Helen
Karlsson [email protected] eller ank. 22 86
Välkomna!
Programgruppen består av Lena Strömbäck, IDA, Pia Tingström, IMH och Eva Törnqvist, CMTS