designjam för ungas psykiska hälsa

DESIGNJAM FÖR UNGAS
PSYKISKA HÄLSA
7 DECEMBER I MALMÖ
Vi behöver din hjälp! Ungas psykiska ohälsa
ökar, det är en stor utmaning. För att bryta
den trenden behöver nya tankar tas tillvara och
nya resurser engageras i smartare insatser
och samarbeten. Det kräver att vi utgår från de
ungas engagemang, tänker nytt och ser alla i
samhället som resurser.
NÄR?
Onsdag den 7 december kl 9.30–16.30. Fika serveras från kl 9.00.
VAR?
Studiefrämjandet, Sofiepark, Ystadsgatan 53, Malmö
FÖR VEM?
För dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa, som har ett
engagemang för frågan eller som möter psykisk ohälsa i ditt arbete.
Välkommen till en uppstartsdag där du tillsammans med unga och
vuxna medskapar nya idéer och kunskap för förbättrad psykisk
hälsa.
Vi kommer att arbeta i en workshop med utforskande utforskande
samtal, medskapande och även lek. Dagens leds av David
Ershammer från Omtänk AB och Samtalsaktivisterna i Malmö.
Resultatet blir ett underlag för deltagare, arrangörer och aktörer i
Skåne, Blekinge och Värmland. De insikter och initiativ dagarna ger
kan användas i processer och projekt som redan är igång och för
att skapa en plattform för att ta fram nya digitala hälsotjänster.
Är du 16–25 år och intresserad av att bidra med dina förslag och
tankar är du extra välkommen!
ANMÄLAN
Registrera dig till eventet här senast den 30 november.
Vid frågor kontakta gärna Helen Hansson:
[email protected]
VAD ÄR DESIGNJAM?
Vi samlar en grupp personer med olika perspektiv på en knivig fråga och
med hjälp av metoder för medskapande, kreativitet, fördjupande samtal
och design fånga erfarenheter, fördjupa kunskap och utmana strukturer i
en tydlig process. Och att samtidigt ha kul! Det kallar vi för ett designjam.